Prilog kontrastivnoj analizi frazema sa zoonimskom sastavnicom u hrvatskome i češkome jeziku

Contrastive analysis of phrasemes containing zoonymic components in the Croatian and Czech languages

U prilogu se s kontrastivnog aspekta analiziraju frazemi hrvatskoga i češkoga jezika kojima je sastavnica zoonim. Životinja je još od pradavnih vremena najbliži čovjekov suputnik. U svim se narodima životinjama pripisuju
U prilogu se s kontrastivnog aspekta analiziraju frazemi hrvatskoga i češkoga jezika kojima je sastavnica zoonim. Životinja je još od pradavnih vremena najbliži čovjekov suputnik. U svim se narodima životinjama pripisuju simbolična značenja i ljudske osobine i to najčešće one negativne što ćemo i pokušati dokazati ovim prilogom. Naime, ljudi su kroz povijest pripisivali životinjama određene stereotipe. Tako se pozitivno određuju domaće životinje i to one od kojih čovjek ima više koristi, za razliku od divljih prema kojima je puno kritičniji i skloniji negativnome određenju. S obzirom na to da zoonimska frazeologija obuhvaća širok dijapazon različitih značenja u ovome ćemo se prilogu baviti onim frazemima koji svojim značenjem ulaze u koncept ljudskih osobina, stanja, izgleda, načina kretanja te odnosa prema jelu i piću. Pri tome se objašnjava i simbolika pojedine životinje jer se time razumije i pozadinska slika pojedina frazema. Također u prilogu se provodi i kontrastivna analiza izdvojenih hrvatskih i čeških frazema s obzirom na navedene koncepte te se utvrđuju podudarnosti i razlike.
 
Ključne riječi: frazem; zoonim; frazemska pozadinska slika; kontrastivna analiza; hrvatski jezik; češki jezik
show moreshow less
The paper analyses phrasemes in the Croatian and Czech languages that contain zoonymic components from the contrastive point of view. Phrasemes containing a zoonymic component are probably the largest thematic group in S
The paper analyses phrasemes in the Croatian and Czech languages that contain zoonymic components from the contrastive point of view. Phrasemes containing a zoonymic component are probably the largest thematic group in Slavic phraseology, probably because of the fact that animals have always been man’s closest companions. Considering that zoonymic phraseology encompasses a broad range of different meanings, this paper will focus on those phrasemes whose meanings are connected to the concepts of human attributes, states, appearance and treatment of food and drink. At the same time, we explain the symbolism of each animal, since this enables us to understand the background of individual meanings of phrasemes. The paper also includes a contrastive analysis of selected Croatian and Czech phrasemes with an emphasis on the aforementioned concepts in which similarities and differences are determined.
show moreshow less

Download full text files

Export metadata

  • Export Bibtex
  • Export RIS

Additional Services

    Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Ana Bunk, Maja Opašić
URN:urn:nbn:de:hebis:30-112593
ISSN:1331-6745
Parent Title (Croatian):Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Publisher:Institut za Hrvatski Jezik i Jezikoslovlje <Zagreb>
Place of publication:Zagreb
Document Type:Article
Language:Croatian
Date of Publication (online):2011/08/23
Year of first Publication:2010
Publishing Institution:Univ.-Bibliothek Frankfurt am Main
Release Date:2011/08/23
SWD-Keyword:Kroatisch ; Phraseologie ; Tiername ; Tschechisch
Volume:36
Issue:2
Pagenumber:14
First Page:237
Last Page:250
HeBIS PPN:355520737
Institutes:Extern
Dewey Decimal Classification:490 Andere Sprachen
Sammlungen:Linguistik
Licence (German):License Logo Veröffentlichungsvertrag für Publikationen

$Rev: 11761 $