Etimološki prilog proučavanju mletačkih posuđenica u sjevernočakavskom govoru Boljuna

Contributo etimologico allo studio dei prestiti veneziani nella parlata ciacava di Bogliuno

U ovome se članku obrađuju posuđenice mletačkoga podrijetla u sjevernočakavskom govoru Boljuna u sjeveroistočnoj Istri. Cilj rada bio je etimološki obraditi pridjeve i imenice iz semantičke domene karakternih osobina koj
U ovome se članku obrađuju posuđenice mletačkoga podrijetla u sjevernočakavskom govoru Boljuna u sjeveroistočnoj Istri. Cilj rada bio je etimološki obraditi pridjeve i imenice iz semantičke domene karakternih osobina koji nisu bili uvršteni u Skokov Etimologijski rječnik ni u Vinjine Jadranske etimologije. Polazišna građa ekscerpirana je iz rukopisnoga Rječnika boljunskih govora Ivana Francetića, provjerena je na terenu te je etimološkom i leksičkom analizom dovedena u vezu s istromletačkim, venecijanskim, tršćanskim i talijanskim (etymologia proxima) te s latinskim ili drugim etimonom (etymologia remota), a na sinkronijskoj i dijatopijskoj razini s rječničkim potvrdama u ostalim čakavskim govorima Istre, Kvarnera i Dalmacije.
show moreshow less
Il lavoro vuole essere un contributo etimologico allo studio dei prestiti veneziani nella parlata ciacava di Bogliuno d'Istria in quanto offre un’analisi etimologica e dialettologica di parole appartenenti al campo seman
Il lavoro vuole essere un contributo etimologico allo studio dei prestiti veneziani nella parlata ciacava di Bogliuno d'Istria in quanto offre un’analisi etimologica e dialettologica di parole appartenenti al campo semantico del carattere, per lo più aggettivi e sostantivi, come supplemento ai dizionari etimologici croati di Skok e di Vinja. In base al materiale dialettologico manoscritto di Ivan Francetić e del suo Dizionario delle parlate di Bogliuno, abbiamo effettuato l'analisi sul campo per vedere, a distanza di cinquant'anni, se i venezianismi analizzati si sono conservati nella parlata di Bogliuno o sono stati rimpiazzati dai sinonimi croati.
show moreshow less

Download full text files

Export metadata

  • Export Bibtex
  • Export RIS

Additional Services

    Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Sandra Tamaro
URN:urn:nbn:de:hebis:30-113233
ISSN:1331-6745
Parent Title (Croatian):Rasprave : časopis Instituta za Hrvatski Jezik i Jezikoslovlje
Publisher:Institut za Hrvatski Jezik i Jezikoslovlje <Zagreb>
Place of publication:Zagreb
Document Type:Article
Language:Croatian
Date of Publication (online):2011/08/24
Year of first Publication:2010
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2011/08/24
SWD-Keyword:Boljun ; Cakavisch ; Etymologie ; Istrien ; Istrisch ; Lehnwort
Volume:36
Issue:2
Pagenumber:16
First Page:329
Last Page:344
Source:(in:) Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 36, 2010, S. 329-344
HeBIS PPN:355533847
Institutes:Extern
Dewey Decimal Classification:490 Andere Sprachen
Sammlungen:Linguistik
Licence (German):License Logo Veröffentlichungsvertrag für Publikationen

$Rev: 11761 $