Temeljni pojmovi i nazivi stečajnoga prava

Basic notions and terms of Croatian bankruptcy law

Stečaj je interdisciplinarno područje na kojemu se susreću prije svega ekonomisti i pravnici, odnosno u širemu smislu ekonomski i pravni sustavi razmišljanja i izražavanja. Štoviše, Wood upravo stečajni zakon smatra kona
Stečaj je interdisciplinarno područje na kojemu se susreću prije svega ekonomisti i pravnici, odnosno u širemu smislu ekonomski i pravni sustavi razmišljanja i izražavanja. Štoviše, Wood upravo stečajni zakon smatra konačnim testom je li pravosuđe uopće pravedno. U ovome se radu analiziraju nesuglasice oko temeljnih naziva koji se upotrebljavaju u stečajnome pravu. Te je nazive potrebno analizirati, razjasniti, i predložiti rješenje kako bi postigli suglasje oko naziva koji se ne bi redefinirali pri svakoj izmjeni Stečajnog zakona. U trenutku kad se brojni zakoni izmjenjuju zbog usklađivanja s propisima Europske unije, a ti zakoni definiraju naše društvo i odnose, važno je razlučiti pojmove u stečajnome postupku. Budući da je hrvatski Stečajni zakon 1990-ih “prepisan” iz njemačkog izvornika, učinjen je ne samo legislativni već i kulturni i jezični prijenos. Usmjerenost na njemački uzor dovela je do toga da su uz pravna rješenja nekritički prevedeni i temeljni nazivi stečajnoga postupka te je zaboravljeno kako valja pozitivno diskriminirati materinski jezik i, kad god je to moguće, koristiti se uobičajenim hrvatskim riječima, osobito nazivima. U radu se prikazuje sukob temeljnih naziva stečajnog postupka i daju argumenti za uporabu osnovne leksičke jedinice na ovom području – naziva stečaj.
show moreshow less
Bankruptcy is an interdisciplinary area where primarily economists and law experts meet, or put more widely, where systems of thoughts and expressions of economists and lawyers blend. Moreover, Wood considers Bankruptcy 
Bankruptcy is an interdisciplinary area where primarily economists and law experts meet, or put more widely, where systems of thoughts and expressions of economists and lawyers blend. Moreover, Wood considers Bankruptcy law to be the ultimate test of whether or not the judiciary fulfils its purpose. Assuming that the idea of the “language of lawyers” is missconceived and that in Croatia there is a language common to all of its citizens, disagreements about key terms in bankruptcy are analyzed. It is necessary to analyze and to clarify these terms, in order to propose a solution and to achieve accord within a vocabulary that will not have to be redefined with every change in the Bankruptcy law. Presently many laws in Croatia are being redesigned according to those of the EU, and because these laws define our society and relations it is important to adequately label basic notions. Croatian Bankruptcy law was copied from the German model in the 1990s, but besides a transfer of legislation, a transfer of culture and language occured as well. Fixation with its German exemplar have led to negative discrimination of the Croatian language, and the importance of using native expressions was overlooked. The paper presents conflict between basic terms and expressions in Croatian bankruptcy procedure, and offers arguments for the usage of principal and founding terms.
show moreshow less

Download full text files

Export metadata

  • Export Bibtex
  • Export RIS

Additional Services

    Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Domagoj Sajter, Lana Hudeček
URN:urn:nbn:de:hebis:30-113736
ISSN:1331-6745
Parent Title (Croatian):Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Publisher:Institut za Hrvatski Jezik i Jezikoslovlje <Zagreb>
Place of publication:Zagreb
Document Type:Article
Language:Croatian
Date of Publication (online):2011/08/31
Year of first Publication:2009
Publishing Institution:Univ.-Bibliothek Frankfurt am Main
Release Date:2011/08/31
SWD-Keyword:Bankrott ; Insolvenz; Liquidität ; Säumnis
Volume:35
Pagenumber:24
First Page:309
Last Page:332
Source:(in:) Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 35, 2009, S. 309-332
HeBIS PPN:356679268
Institutes:Extern
Dewey Decimal Classification:400 Sprache
Sammlungen:Linguistik
Licence (German):License Logo Veröffentlichungsvertrag für Publikationen

$Rev: 11761 $