Tvorba glagola u djelu "Svašta po malo" Blaža Tadijanovića

Verb formation in Blaž Tadijanović’s work "Svašta po malo"

U radu se analiziraju glagolske tvorenice u Tadijanovićevu jezikoslovnom priručniku "Svašta po malo iliti kratko složenje imena i riči u ilirski i njemački jezik" (1761.), što je nastavak cjelovitoga istraživanja Tadijan
U radu se analiziraju glagolske tvorenice u Tadijanovićevu jezikoslovnom priručniku "Svašta po malo iliti kratko složenje imena i riči u ilirski i njemački jezik" (1761.), što je nastavak cjelovitoga istraživanja Tadijanovićevih tvorbenih modela. Autorice otvaraju i neka bitna teorijska pitanja iz područja glagolske tvorbe te upozoravaju na probleme, nedosljednosti i različita tumačenja pri raščlambi tvorbenih načina koje nalazimo u relevantnoj literaturi.
show moreshow less
In the paper the authors analyze verbal derivatives and compounds in Tadijanović’s work “Svašta po malo iliti kratko složenje imena i riči u ilirski i njemački jezik” (1761.). This is the continuation of their work on th
In the paper the authors analyze verbal derivatives and compounds in Tadijanović’s work “Svašta po malo iliti kratko složenje imena i riči u ilirski i njemački jezik” (1761.). This is the continuation of their work on the analysis of Tadijanović’s word formation models. The authors also open some important theoretical questions on the formation of verbs and draw attention to some problems, inconsistencies and different explanations in the analysis of ways of formation found in the relevant literature.
show moreshow less

Download full text files

Export metadata

  • Export Bibtex
  • Export RIS

Additional Services

    Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Marijana Horvat, Ermina Ramadanović
URN:urn:nbn:de:hebis:30-114147
ISSN:1331-6745
Parent Title (Croatian):Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Publisher:Institut za Hrvatski Jezik i Jezikoslovlje <Zagreb>
Place of publication:Zagreb
Document Type:Article
Language:Croatian
Date of Publication (online):2011/09/01
Year of first Publication:2008
Publishing Institution:Univ.-Bibliothek Frankfurt am Main
Release Date:2011/09/01
SWD-Keyword:Ableitung <Linguistik> ; Kompositum
Volume:34
Pagenumber:21
First Page:133
Last Page:153
Source:(in:) Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 34, 2008, S. 133-153
HeBIS PPN:356688232
Institutes:Extern
Dewey Decimal Classification:400 Sprache
Sammlungen:Linguistik
Licence (German):License Logo Veröffentlichungsvertrag für Publikationen

$Rev: 11761 $