Veznička sinonimija i antonimija u hrvatskoj leksikografiji

Synonymous and antonymous relationships of conjunctions in Croatian lexicography

U radu se razmatra problem vezničke sinonimije i antonimije. O sinonimiji i antonimiji govori se u jezikoslovnoj literaturi u pravilu kad je riječ o tradicionalno punoznačnim riječima, a o sinonimiji i antonimiji tradici
U radu se razmatra problem vezničke sinonimije i antonimije. O sinonimiji i antonimiji govori se u jezikoslovnoj literaturi u pravilu kad je riječ o tradicionalno punoznačnim riječima, a o sinonimiji i antonimiji tradicionalno nepunoznačnih riječi rijetko se piše. O problemu sinonimije i antonimije ostalih nepunoznačnih riječi (usklika, zamjenica, prijedloga, odnosnih priloga i čestica) autorice su već pisale u radu Sinonimija i antonimija nepunoznačnih riječi u hrvatskoj leksikografiji. Ovaj je rad svojevrsna dopuna tomu radu te se u njemu osobita pozornost posvećuje vezničkoj sinonimiji i antonimiji (koja se pojavljuje tek iznimno) u hrvatskoj leksikografiji. Razmatra se problem sintaktičke sinonimije i antonimije te pokazuje da se u hrvatskim jednojezičnim rječnicima veoma malo pozornosti poklanja donošenju sinonima i antonima uopće, a osobito uz veznike (također i uz prijedloge, zamjenice, priloge, usklike i čestice) te da se oni i u definiciji značenja i u posebnoj rubrici donose samo iznimno i nesustavno. Objašnjavaju se načela po kojima je moguće uspostaviti sinonimne i (iznimno) antonimne nizove za veznike, a koja su uspostavljena i provedena pri izradbi Školskoga rječnika hrvatskog jezika, čije su urednice autorice ovog rada, te koja se razrađuju i dopunjuju kako bi se primijenila i u hrvatskome jednosvezačnom normativnom rječniku koji se izrađuje u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu.
show moreshow less
In Croatian monolingual dictionaries, little attention is paid to synonymy and antonymy of functional words. Their synonyms and antonyms are given only sporadically and unsystematically in the definition or as a special 
In Croatian monolingual dictionaries, little attention is paid to synonymy and antonymy of functional words. Their synonyms and antonyms are given only sporadically and unsystematically in the definition or as a special dictionary element. In the paper we try to explain the principles by which it is possible to give synonyms and antonyms of functional words. Special attention is paid to the synonymy and antonymy of conjunctions. Numerous examples of conjunctions as dictionary entries are given. These principles have been formulated and acted upon in the compilation of the School Dictionary of the Croatian Language, edited by the authors of this paper. Now they are being tested, elaborated and supplemented, as they are to be used for the Croatian Monolingual Normative Dictionary, which is being compiled at the Institute for Croatian language and linguistics in Zagreb.
show moreshow less

Download full text files

Export metadata

  • Export Bibtex
  • Export RIS

Additional Services

    Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Lana Hudeček, Milica Mihaljević
URN:urn:nbn:de:hebis:30-114493
ISSN:1331-6745
Parent Title (Croatian):Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Publisher:Institut za Hrvatski Jezik i Jezikoslovlje <Zagreb>
Place of publication:Zagreb
Document Type:Article
Language:Croatian
Date of Publication (online):2011/09/06
Year of first Publication:2008
Publishing Institution:Univ.-Bibliothek Frankfurt am Main
Release Date:2011/09/06
SWD-Keyword:Antonym ; Konjunktion ; Lexikographie; Synonym
Volume:34
Pagenumber:33
First Page:167
Last Page:199
Source:(in:) Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 34, 2008, S. 167-199
HeBIS PPN:356703878
Institutes:Extern
Dewey Decimal Classification:400 Sprache
Sammlungen:Linguistik
Licence (German):License Logo Veröffentlichungsvertrag für Publikationen

$Rev: 11761 $