Globalisierte Germanistik: Sprache, Literatur, Kultur : Tagungsbeiträge ; XI. Türkischer Internationaler Germanistik-Kongress 20. - 22. Mai 2009

Tagungsbeiträge

Export metadata

  • Export Bibtex
  • Export RIS

Additional Services

    Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-228903
ISBN:978-975-483-852-7
Publisher:Ege Üniversitesi Matbaası
Place of publication:İzmir
Editor:Yadigar Eğit
Document Type:Conference Proceeding
Language:German
Year of Completion:2010
Year of first Publication:2010
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Creating Corporation:Türkischer Internationaler Germanistik-Kongress 11, 2009, Izmir
Release Date:2011/10/18
Tag:Deutsch als Fremdsprache
SWD-Keyword:Fremdsprachenlernen; Germanistik; Globalisierung; Übersetzung
Pagenumber:728
Note:
© Bu kitabın tüm yayın hakları Ege Üniversitesi’ne aittir. Kitabın tamamı ya da hiçbir bölümü yazarının önceden yazılı izni olmadan elektronik, optik, mekanik ya da diğer yollarla kaydedilemez, basılamaz, çoğaltılamaz. Ancak kaynak olarak gösterilebilir.
HeBIS PPN:310931762
Institutes:Extern
Dewey Decimal Classification:830 Literaturen germanischer Sprachen; Deutsche Literatur
Sammlungen:GiNDok
BDSL-Classification:BDSL-Klassifikation: 01.00.00 Allgemeine deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft > 01.05.00 Germanistenverbände und -tagungen
Licence (German):License Logo Veröffentlichungsvertrag für Publikationen

$Rev: 11761 $