Funktionsverbgefüge als sprachliches und didaktisches Problem

“Funktionsverbgefüge” diye nitelendirilen bir ad ve eylemden oluşan Almanca işlevsel ad-eylem kümeleri, hem sözdizimsel hem de anlamsal bakımdan farklı özellikler gösterir. Bu nedenle, yabancı dil olarak Almanca öğretimi
“Funktionsverbgefüge” diye nitelendirilen bir ad ve eylemden oluşan Almanca işlevsel ad-eylem kümeleri, hem sözdizimsel hem de anlamsal bakımdan farklı özellikler gösterir. Bu nedenle, yabancı dil olarak Almanca öğretiminde öğrenme güçlüklerine yol açan bu sözcük kümelerinin öğretim biçimi daha da önem kazanmıştır. Bu çalışmada, öncelikle Almanca işlevsel ad-eylem kümelerinin (Funktionsverbgefüge) sözdizimsel ve anlamsal özellikleri ve buna bağlı olarak onların öğretim biçimi konulaştırılmaktadır. Bilişsel ve eklektik yöntem ilkeleri temel alınarak bu sözcük kümelerinin metin bağlamında sırasıyla tanıma, anlama, dizgeleştirme ve etkin kullanma biçiminde aktarılmasına ilişkin öneriler sunulmaktadır.
show moreshow less
The noun-verb combinations in German have syntactic and semantic idiosyntactic properties. For example: zum Ausdruck kommen, in Kraft treten usw. There are certain problems in teaching such combinations and these problem
The noun-verb combinations in German have syntactic and semantic idiosyntactic properties. For example: zum Ausdruck kommen, in Kraft treten usw. There are certain problems in teaching such combinations and these problems mainly originate from the syntactic and semantic characteristics of these noun-verb combinations. This paper start with the assumption that these problems can be best dealt with using cognitive teaching method together with eclectic method. In this article the hitherto existing approaches for the teaching of object incorporation will be examined, evaluated and complemented by own suggestions for teaching of German as a foreign language.
show moreshow less

Export metadata

  • Export Bibtex
  • Export RIS

Additional Services

    Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Mehmet Gündoğdu
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-246388
ISSN:1302–3241
Parent Title (German):Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi : Dil Bilimi ve Dil Öğretimi
Publisher:Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Place of publication:Erzurum
Document Type:Article
Language:German
Year of first Publication:2000
Publishing Institution:Univ.-Bibliothek Frankfurt am Main
Release Date:2012/04/04
SWD-Keyword:Funktionsverbgefüge; Sprachunterricht
Volume:2000
Issue:Sonderausgabe
Pagenumber:18
First Page:276
Last Page:293
Institutes:Extern
Dewey Decimal Classification:435 Deutsche Grammatik
Sammlungen:GiNDok
Linguistik
BDSL-Classification:BDSL-Klassifikation: 02.00.00 Deutsche Sprachwissenschaft > 02.05.00 Grammatik
Linguistic-Classification:Linguistik-Klassifikation: Zweitspracherwerb/Fremdspracherwerb / Second language acquisition/Foreign language acquisition
Licence (German):License Logo Veröffentlichungsvertrag für Publikationen

$Rev: 11761 $