Study of strange matter production in the heavy ion collisions at NUCLOTRON

Timur O. Ablyazimov, J. Aichelin, V. V. Andreev, V. V. Avdejchikov, A. V. Averianov, S. V. Avramenko, V. P. Akishina, P. G. Akishin, V. D. Aksinenko, A. V. Alfeev, V. S. Alfeev, V. A. Babkin, S. A. Baginyan, V. P. Balandin, A. V. Baranova, M. I. Barznat, S. N. Basylev, Dmitry V. Belyakov, G. A. Bogdanova, I. V. Boguslavsky, I. A. Bolshakova, E. E. Boos, Elena L. Bratkovskaya, W. Cassing, S. P. Chernenko, V. Davkov, K. Davkov, V. I. Demidova, Z. Deng, O. Yu. Derenovskaya, S. V. Donskov, V. B. Dunin, A. A. Ershov, O. V. Fateev, Yu. I. Fedorov, V. A. Gapienko, O. P. Gavrishuk, S. G. Genchev, V. M. Golovatyuk, A. I. Golokhvastov, S. N. Golovnya, N. Grigalashvili, F. F. Guber, K. K. Gudima, S. Gumen, Yu. V. Gurchin, Christoph Hartnack, V. Hayduchok, J. Heuser, X. Huang, V. V. Ivanov, A. P. Ivashkin, A. P. Ierusalimov, E.-M. Ilgenfritz, A. Yu. Isupov, V. Ivanets, M. Janek, Yu.-T. Karachuk, D. E. Karmanov, V. D. Kekelidze, G. D. Kekelidze, V. S. Khabarov, S. V. Khabarov, A. G. Kholodenko, A. N. Khrenov, V. I. Kireev, Yu. T. Kiryushin, P. I. Kisel, Ivan Kisel, I. Kogut, E. S. Kokoulina, Vadim Ivanovith Kolesnikov, V. Konchakovski, B. Kopko, M. G. Korolev, A. M. Korotkova, Y. Kost, N. Kovaljova, V. E. Kovtun, L. Kozachenko, M. Kravets, A. Kugler, E. O. Kurbatov, A. B. Kurepin, Alexei. K. Kurilkin, Pavel. K. Kurilkin, V. Kushpil, A. Yu. Kutov, A. V. Kuznezov, N. A. Kuzmin, E. A. Ladygin, Vladimir P. Ladygin, N. B. Ladygina, A. A. Lebedev, V. V. Lenok, A. Levchenko, Y. Li, O. Linnyk, D. Lipchinski, E. P. Litvinenko, S. P. Lobastov, I. P. Lokhtin, J. Lukstins, V. N. Lyashchenko, D. T. Madigozhin, O. Makido, N. V. Maksimenko, A. I. Malakhov, L. V. Malinina, M. Martinska, M. M. Merkin, Yu. V. Mikhaylov, V. V. Mialkovsky, A. Moroz, Yu. N. Murin, S. N. Nagorny, Y. Nakalov, V. A. Nikitin, P. V. Nomokonov, O. V. Okhrimenko, I. Palynyak, V. V. Pavljuchkov, A. N. Parfenov, Yu. P. Petukhov, V. N. Pechenov, O. Yu. Pechenova, V. D. Peshekhonov, S. M. Piyadin, V. A. Polyakov, J. Popovichi, I. S. Radkov, S. V. Radnev, L. Rakhlin, A. M. Raportirenko, G. Rashevski, S. N. Reva, S. G. Reznikov, V. N. Riadovikov, P. A. Rukoyatkin, I. A. Rufanov, A. S. Sadovsky, A. A. Semak, P. Senger, A. V. Shabunov, H. Shapovalov, V. Shejnast, A. L. Shkilyov, F. Shurygin, A. V. Shutov, V. M. Slepnev, I. V. Slepnev, A. M. Snigirev, I. Sushko, V. I. Suzdalev, O. Svoboda, V. V. Syschenko, S. Yu. Sychkov, A .A. Terekhin, A. V. Terlezky, O. V. Teryaev, V. V. Tiflov, V. V. Tikhomirov, P. Tlusty, N. D. Topilin, B. Trpisova, Yu. P. Tsupa, A. A. Turchin, S. Tymoshyn, M. N. Ukhanov, E. A. Usenko, J. Urban, V. A. Vasendina, T. A. Vasiliev, Yuri Vassiliev, N. M. Vladimirova, A. V. Vishnevsky, I. E. Vnukov, S. Vokal, S. V. Volgin, V. Yu. Volkov, A. P. Vorobiev, A. G. Voronin, V. V. Voronyuk, H. Voroshylo, J. Wang, Y. Wang, V. Yerashok, A. I. Yukaev, Y. Zagachevskyi, I. I. Zaljyubovsky, Yu. V. Zanevsky, A. Zenkov, X. Zhu, A. P. Zinchenko, P. V. Zrelov, V. N. Zryuev

It is proposed to install an experimental setup in the fixed-target hall of the Nuclotron with the final goal to perform a research program focused on the production of strange matter in heavyion collisions at beam energ
It is proposed to install an experimental setup in the fixed-target hall of the Nuclotron with the final goal to perform a research program focused on the production of strange matter in heavyion collisions at beam energies between 2 and 6 A GeV. The basic setup will comprise a large acceptance dipole magnet with inner tracking detector modules based on double-sided Silicon micro-strip sensors and GEMs. The outer tracking will be based on the drift chambers and straw tube detector. Particle identification will be based on the time-of-flight measurements. This setup will be sufficient perform a comprehensive study of strangeness production in heavy-ion collisions, including multi-strange hyperons, multi-strange hypernuclei, and exotic multi-strange heavy objects. These pioneering measurements would provide the first data on the production of these particles in heavy-ion collisions at Nuclotron beam energies, and would open an avenue to explore the third (strangeness) axis of the nuclear chart. The extension of the experimental program is related with the study of in-medium effects for vector mesons decaying in hadronic modes. The studies of the NN and NA reactions for the reference is assumed.
show moreshow less

Download full text files

Export metadata

  • Export Bibtex
  • Export RIS
Metadaten
Author:Timur O. Ablyazimov, J. Aichelin, V. V. Andreev, V. V. Avdejchikov, A. V. Averianov, S. V. Avramenko, V. P. Akishina, P. G. Akishin, V. D. Aksinenko, A. V. Alfeev, V. S. Alfeev, V. A. Babkin, S. A. Baginyan, V. P. Balandin, A. V. Baranova, M. I. Barznat, S. N. Basylev, Dmitry V. Belyakov, G. A. Bogdanova, I. V. Boguslavsky, I. A. Bolshakova, E. E. Boos, Elena L. Bratkovskaya, W. Cassing, S. P. Chernenko, V. Davkov, K. Davkov, V. I. Demidova, Z. Deng, O. Yu. Derenovskaya, S. V. Donskov, V. B. Dunin, A. A. Ershov, O. V. Fateev, Yu. I. Fedorov, V. A. Gapienko, O. P. Gavrishuk, S. G. Genchev, V. M. Golovatyuk, A. I. Golokhvastov, S. N. Golovnya, N. Grigalashvili, F. F. Guber, K. K. Gudima, S. Gumen, Yu. V. Gurchin, Christoph Hartnack, V. Hayduchok, J. Heuser, X. Huang, V. V. Ivanov, A. P. Ivashkin, A. P. Ierusalimov, E.-M. Ilgenfritz, A. Yu. Isupov, V. Ivanets, M. Janek, Yu.-T. Karachuk, D. E. Karmanov, V. D. Kekelidze, G. D. Kekelidze, V. S. Khabarov, S. V. Khabarov, A. G. Kholodenko, A. N. Khrenov, V. I. Kireev, Yu. T. Kiryushin, P. I. Kisel, Ivan Kisel, I. Kogut, E. S. Kokoulina, Vadim Ivanovith Kolesnikov, V. Konchakovski, B. Kopko, M. G. Korolev, A. M. Korotkova, Y. Kost, N. Kovaljova, V. E. Kovtun, L. Kozachenko, M. Kravets, A. Kugler, E. O. Kurbatov, A. B. Kurepin, Alexei. K. Kurilkin, Pavel. K. Kurilkin, V. Kushpil, A. Yu. Kutov, A. V. Kuznezov, N. A. Kuzmin, E. A. Ladygin, Vladimir P. Ladygin, N. B. Ladygina, A. A. Lebedev, V. V. Lenok, A. Levchenko, Y. Li, O. Linnyk, D. Lipchinski, E. P. Litvinenko, S. P. Lobastov, I. P. Lokhtin, J. Lukstins, V. N. Lyashchenko, D. T. Madigozhin, O. Makido, N. V. Maksimenko, A. I. Malakhov, L. V. Malinina, M. Martinska, M. M. Merkin, Yu. V. Mikhaylov, V. V. Mialkovsky, A. Moroz, Yu. N. Murin, S. N. Nagorny, Y. Nakalov, V. A. Nikitin, P. V. Nomokonov, O. V. Okhrimenko, I. Palynyak, V. V. Pavljuchkov, A. N. Parfenov, Yu. P. Petukhov, V. N. Pechenov, O. Yu. Pechenova, V. D. Peshekhonov, S. M. Piyadin, V. A. Polyakov, J. Popovichi, I. S. Radkov, S. V. Radnev, L. Rakhlin, A. M. Raportirenko, G. Rashevski, S. N. Reva, S. G. Reznikov, V. N. Riadovikov, P. A. Rukoyatkin, I. A. Rufanov, A. S. Sadovsky, A. A. Semak, P. Senger, A. V. Shabunov, H. Shapovalov, V. Shejnast, A. L. Shkilyov, F. Shurygin, A. V. Shutov, V. M. Slepnev, I. V. Slepnev, A. M. Snigirev, I. Sushko, V. I. Suzdalev, O. Svoboda, V. V. Syschenko, S. Yu. Sychkov, A .A. Terekhin, A. V. Terlezky, O. V. Teryaev, V. V. Tiflov, V. V. Tikhomirov, P. Tlusty, N. D. Topilin, B. Trpisova, Yu. P. Tsupa, A. A. Turchin, S. Tymoshyn, M. N. Ukhanov, E. A. Usenko, J. Urban, V. A. Vasendina, T. A. Vasiliev, Yuri Vassiliev, N. M. Vladimirova, A. V. Vishnevsky, I. E. Vnukov, S. Vokal, S. V. Volgin, V. Yu. Volkov, A. P. Vorobiev, A. G. Voronin, V. V. Voronyuk, H. Voroshylo, J. Wang, Y. Wang, V. Yerashok, A. I. Yukaev, Y. Zagachevskyi, I. I. Zaljyubovsky, Yu. V. Zanevsky, A. Zenkov, X. Zhu, A. P. Zinchenko, P. V. Zrelov, V. N. Zryuev
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-300969
URL:http://inspirehep.net/record/1244783/files/Baldin%20ISHEPP%20XXI_038.pdf
Parent Title (English):Proceedings of Science / International School for Advanced Studies
Publisher:Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati
Place of publication:Trieste
Document Type:Article
Language:English
Year of Completion:2012
Year of first Publication:2012
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2016/06/23
Volume:2012
Issue:(Baldin ISHEPP XXI)038
Pagenumber:10
Note:
© Copyright owned by the author(s) under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Licence.
HeBIS PPN:43382705X
Institutes:Physik
Dewey Decimal Classification:530 Physik
Licence (German):License LogoCreative Commons - Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen

$Rev: 11761 $