Franz Janowitz als geistiger Nachfolger Otto Weiningers

Franz Janowitz jako duchovní následovník Otto Weinigera

Franz Janowitz as intellectual follower of Otto Weininger

Franz Janowitz je autorem skici s názvem "Die Biene". Tento krátký alegorický text sice používá metaforu včely, v té době již tradiční, netradičně ji ovšem přenáší do oblasti podstaty sexuality ženského pohlaví, čímž met
Franz Janowitz je autorem skici s názvem "Die Biene". Tento krátký alegorický text sice používá metaforu včely, v té době již tradiční, netradičně ji ovšem přenáší do oblasti podstaty sexuality ženského pohlaví, čímž metafora nabývá oproti obvyklé pozitivní konotaci konotaci negativní. Autor prostřednictvím této dekontextualizace zdánlivě pojednává o životě včel, ve skutečnosti se ale zabývá ženskou sexualitou v duchu filozofie Otty Weiningera, jíž byl prokazatelně ovlivněn.
show moreshow less
Franz Janowitz is the author of the study "Die Biene". This short allegorical text uses the metaphor of the bee, traditional for the time. This metaphor, however, is utilized in a non-traditional way to express the essen
Franz Janowitz is the author of the study "Die Biene". This short allegorical text uses the metaphor of the bee, traditional for the time. This metaphor, however, is utilized in a non-traditional way to express the essence of female sexuality. Thus the original positive denotation is changed into a negative one. By way of this de-contextualisation, the author refers seemingly to the lives of bees. In fact, he focuses on female sexuality, influenced by the philosophical approach of Otto Weininger.
show moreshow less

Export metadata

  • Export Bibtex
  • Export RIS

Additional Services

    Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Jaromír Czmero
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-335015
URL:http://periodika.osu.cz/studiagermanistica/
ISSN:1803-408X
Parent Title (German):Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis / Studia Germanistica
Publisher:Ostravská univerzita v Ostravě
Place of publication:Ostrava
Document Type:Article
Language:German
Year of first Publication:2009
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2014/06/17
SWD-Keyword:Biene <Motiv>; Janowitz, Franz; Weininger, Otto
Volume:4
Pagenumber:8
First Page:115
Last Page:122
HeBIS PPN:36557127X
Dewey Decimal Classification:830 Literaturen germanischer Sprachen; Deutsche Literatur
Sammlungen:GiNDok
BDSL-Classification:BDSL-Klassifikation: 01.00.00 Allgemeine deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft > 01.08.00 Zu einzelnen Germanisten, Literaturtheoretikern und Essayisten
BDSL-Klassifikation: 16.00.00 Jahrhundertwende (1880-1914) > 16.15.00 Zu einzelnen Autoren
Zeitschriften / Jahresberichte:Studia Germanistica 4
Journal: Dazugehörige Zeitschrift anzeigen
Licence (German):License Logo Veröffentlichungsvertrag für Publikationen

$Rev: 11761 $