Pomicanje naglasaka na prednaglasnicu u imenskih riječi u mjesnome govoru Crikvenice

The shifting of stress in nominal words to the proclitic in the local vernacular of Crikvenica

  • U radu se prikazuju rezultati terenskoga istraživanja o pomicanju naglasaka u imenskih riječi na prednaglasnicu, odnosno o praslavenskom prijenosu siline unutar naglasne cjeline u čakavskome govoru Crikvenice. Pomicanje se naglasaka na prednaglasnicu provodi dosljedno u svima razmatranim kategorijama (osim u brojeva) u kojima su zadovoljeni ovi uvjeti: prvotni silazni naglasak na prvome (ili jedinome) slogu osnove one riječi koja čini naglasnu cjelinu s prijedlogom ispred sebe. U akuzativu su imenica muškoga i ženskoga roda zabilježene alternacije. Pomicanje naglasaka na prednaglasnicu u nekim primjerima srednjega roda u L jd. zahvaća i drugotne silazne naglaske koji su se na prvome slogu osnove našli naknadno, zbog naglasnoga ujednačavanja paradigme ili naglasnoga tipa.
  • This paper presents the results of a fieldwork study of stress shifting from nominal words to the proclitic in the Čakavian vernacular of the northern Adriatic town of Crikvenica. This phenomenon occurs consistently. The stress can even shift to the proclitic in cases where the primary accent was not on the first syllable of the noun.

Download full text files

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Martina Bašić
URN:urn:nbn:de:hebis:30-114082
ISSN:1331-6745
Parent Title (Croatian):Rasprave : časopis Instituta za Hrvatski Jezik i Jezikoslovlje
Publisher:Institut za Hrvatski Jezik i Jezikoslovlje <Zagreb>
Place of publication:Zagreb
Document Type:Article
Language:Croatian
Date of Publication (online):2011/09/01
Year of first Publication:2008
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2011/09/01
GND Keyword:Cakavisch; Akzent; Proklise
Volume:34
Page Number:14
First Page:1
Last Page:14
Source:(in:) Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 34, 2008, S. 1-14
HeBIS-PPN:35668637X
Institutes:keine Angabe Fachbereich / Extern
Dewey Decimal Classification:4 Sprache / 40 Sprache / 400 Sprache
Sammlungen:Linguistik
Licence (German):License LogoDeutsches Urheberrecht