Na rozhodující křižovatce česko-německé soužití

  • Studie představuje "Ost und West" jako programové periodikum liberálně smýšlejících Čechů a českých Němců, které ve 30. a 40. letech 19. století zaujalo specifické místo ve spektru tehdejších časopisů vycházejících na území Čech. Časopis přispíval k rozvoji česko-německého sblížení, k růstu české kultury a poskytoval i hlubší podněty pro další vývoj česky psané literatury, navíc umožňoval díky svému charakteru její prezentaci v zahraničí. Svým demokratickým profilem se pak zařadil na samou špičku českých dobových periodik.
  • Der Beitrag stellt die Zeitschrift "Ost und West" als ein programmatisches Periodikum der liberalen Tschechen und Deutschen aus Böhmen, das in den 30er und 40er Jahren des 19. Jahrhunderts einen spezifischen Platz im Spektrum der damaligen, auf dem Gebiet Böhmens herausgegebenen Zeitschriften. Die Zeitschrift "Ost und West" trug wesentlich zur tschechisch-deutschen Annäherung sowie zur Entwicklung der tschechischen Kultur bei, regte diese an und ermöglichte zugleich die Präsentation der tschechisch geschriebenen Literatur im Ausland. Wegen ihres demokratischen Charakters zählte sie zu den wichtigsten tschechischen Periodika der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Josef Peřina
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-293958
URL:http://ff.ujep.cz/ab/
ISBN:978-3-7069-0470-4
ISSN:1802-6419
Parent Title (German):Aussiger Beiträge : germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre / Katedra germanistiky FF UJEP
Publisher:Univ. J. E. Purkyně, Filozofická Fak.
Place of publication:Ústí nad Labem
Document Type:Article
Language:cze
Year of first Publication:2007
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2013/06/05
GND Keyword:Zeitschrift; Böhmen; Deutschland <Deutscher Bund>; Kulturaustausch
Volume:1
Page Number:13
First Page:135
Last Page:147
HeBIS-PPN:339912650
Dewey Decimal Classification:8 Literatur / 83 Deutsche und verwandte Literaturen / 830 Literaturen germanischer Sprachen; Deutsche Literatur
Sammlungen:Germanistik / GiNDok
Germanistik / GiNDok / Praesens Verlag
BDSL-Klassifikation:15.00.00 19. Jahrhundert / BDSL-Klassifikation: 15.00.00 19. Jahrhundert > 15.08.00 Zeitschriften. Zeitungen
Zeitschriften / Jahresberichte:Aussiger Beiträge : germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre / Katedra Germanistiky FF UJEP / Aussiger Beiträge : 1. Jahrgang
:urn:nbn:de:hebis:30:3-299660
Licence (German):License LogoDeutsches Urheberrecht