Emotionalität in Filmrezensionen : Dargestellt an der Emotion LIEBE in den Filmen über Liebe

  • Příspěvek se zabývá jednou ze základních a komplexních emocí – láskou, tak, jak ji reflektují filmoví recenzenti ve svých textech. Pozornost je soustředěna na recenze tří filmŧ, z nichţ kaţdý představuje lásku v jiné podobě: jako lásku romantickou, smyslovou a lásku ve spojení s další emocí – strachem – v erotickém thrilleru. Na příkladech jazykových prostředkŧ, kterými je láska pojmenovávána a vyjadřována, se autorka snaţí postihnout rŧzné stupně i rozporuplnost této emoce.
  • This paper focuses on one of the basic emotions – love – in the reviews of three different films: a romance, a love drama and an erotic thriller. The author identifies typical means of expression concerning romantic love, sensual love and love in combination with another basic emotion: fear.

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Jiřina MaláORCiDGND
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-336314
URL:http://periodika.osu.cz/studiagermanistica/
ISSN:1803-408X
Parent Title (German):Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis / Studia Germanistica
Title Additional (cze):Emocionalita ve filmových recenzích : Na příkladě emoce "láska" ve filmech o lásce
Title Additional (English):Emotionality in film reviews : The emotion of "love" in films about love
Publisher:Ostravská univerzita v Ostravě
Place of publication:Ostrava
Document Type:Article
Language:German
Year of first Publication:2010
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2014/07/08
GND Keyword:Deutsch; Liebe <Motiv>; Filmkritik; Textlinguistik
Volume:5
Issue:6
Page Number:10
First Page:189
Last Page:198
HeBIS-PPN:450761347
Dewey Decimal Classification:4 Sprache / 43 Deutsch, germanische Sprachen allgemein / 430 Germanische Sprachen; Deutsch
Sammlungen:Germanistik / GiNDok
Linguistik
BDSL-Klassifikation:02.00.00 Deutsche Sprachwissenschaft (in Auswahl) / BDSL-Klassifikation: 02.00.00 Deutsche Sprachwissenschaft > 02.02.00 Studien
Linguistik-Klassifikation:Linguistik-Klassifikation: Textlinguistik/Schriftsprache / Text linguistics
Linguistik-Klassifikation: Lexikologie/Etymologie / Lexicology/Etymology
Zeitschriften / Jahresberichte:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis / Studia Germanistica / Studia Germanistica 6
:urn:nbn:de:hebis:30:3-335435
Licence (German):License LogoDeutsches Urheberrecht