Ehrdelikte im Scheinwerferlicht : zu Feo Aladags Migrantendrama "Die Fremde"

Hakaret suçlarına Yakın Bakış : Feo Aladag'ın Göçmen Filmi Die Fremde Üzerine

Honorary violations in the limelight : to Feo Aladag's migrant drama entitled Die Fremde

  • Bu çalışmada geleneksel Türk namus anlayışı, biçimleri ve toplumda ve ailede erkek ve kadının konumu ile görevleri üzerine etkisi tartışılacaktır. Burada özellikle, genel olarak ve göçmenlik yaşamında namus cinayetlerini teşvik eden ve bu suçun toplum tarafından görmezlikten gelinmesini sağlayan faktörler açığa çıkarılacaktır. Bu amaçla yazar, Feo Aladag'ın sosyal açıdan ilginç ve göçmenliği konu edinen ve böylece tartışmaların bir parçası olan "Die Fremde" adlı filmini ele alacaktır. Söz konusu film, gerçeğe yakın sahneleri ile gündemdeki olguyu objektif ve eleştirel olarak tartışmaktadır.
  • This article depicts the traditional Turkish understanding of honour, its forms and impact on the position and tasks of women and men in family and society. In particular, the text outlines factors favouring honourable murders in general and in migration contexts, which lead to these criminal acts being ignored in public life. For this purpose, the author refers to Feo Aladag's migrant drama entitled "Die Fremde", where this socially controversial issue was handled and thus brought to light. The film mentioned, with scenes closely linked to reality, handles the phenomenon in question in a critical and objective way.

Download full text files

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Anna Daszkiewicz
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-375577
URL:http://www.gerder.org.tr/diyalog/Diyalog_2014_2/Diyalog_2014_2.htm
ISSN:2148-1482
Parent Title (Multiple languages):Diyalog : interkulturelle Zeitschrift für Germanistik / Organ des türkischen Germanistenverbandes GERDER
Publisher:GERDER
Place of publication:Meram
Document Type:Article
Language:German
Year of Completion:2014
Year of first Publication:2014
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2015/06/03
GND Keyword:Aladag, Feo; Ehrenmord
Volume:2014
Issue:2
Page Number:17
First Page:12
Last Page:28
HeBIS-PPN:369305175
Dewey Decimal Classification:8 Literatur / 83 Deutsche und verwandte Literaturen / 830 Literaturen germanischer Sprachen; Deutsche Literatur
Sammlungen:Germanistik / GiNDok
CompaRe | Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft
BDSL-Klassifikation:19.00.00 1990 bis zur Gegenwart / BDSL-Klassifikation: 19.00.00 1990 bis zur Gegenwart >19.13.00 Zu einzelnen Autoren
03.00.00 Literaturwissenschaft / BDSL-Klassifikation: 03.00.00 Literaturwissenschaft > 03.15.00 Literatur und Medien
Zeitschriften / Jahresberichte:Diyalog : interkulturelle Zeitschrift für Germanistik / Organ des türkischen Germanistenverbandes GERDER / Diyalog 2014/2
:urn:nbn:de:hebis:30:3-375555
Licence (German):License LogoDeutsches Urheberrecht