Općeeuropski frazemi hrvatskoga jezika u Rječniku stranih riječi Bratoljuba Klaića

Common European Phrasemes in Croatian Found in B. Klaić’s Dictionary of Foreign Words

  • U radu se propituje status općeeuropskih frazema hrvatskoga jezika u izdanjima Rječnika stranih riječi Bratoljuba Klaića. Pod općeeuropskim se frazemima podrazumijevaju međunarodni frazemi potvrđeni u europskim jezicima s jednakim značenjem i velikom strukturnom podudarnošću. Za te je frazeme važno da najčešće imaju poznat zajednički izvor, tj. podrijetlo, ali postoje i općeeuropski frazemi kojima još nije utvrđeno točno podrijetlo, odnosno jezik i tekst iz kojega su uzeti i prošireni. Stoga je cilj rada utvrditi i opisati status općeeuropskih frazema u Klaićevu Rječniku stranih riječi. Naime, Bratoljub Klaić u njemu donosi vrijedne podatke o izvoru pojedinoga frazema, izreke ili poslovice. Pri tome su u Rječnik uključeni općeeuropski frazemi kojima je sastavnicom strano vlastito ime, strani apelativ ili termin ili je riječ o prevedenicama iz latinskoga i drugih jezika. Dolazi se do zaključka da Klaićev rječnik može, kao nezaobilazno polazište nekom budućem hrvatskom etimološkom frazeološkom rječniku, biti važnim izvorom proučavanju podrijetla frazema.
  • The paper discusses the status of common European phrasemes in Croatian found in various editions of B. Klaić’s Dictionary of Foreign Words. Common European phrasemes are defined as international phrasemes appearing in different European languages, with an identical meaning and a high degree of structural correspondence. These phrasemes tend to have a known common origin; however, there are also common European phrasemes with no confirmed source, i.e. it is not known from which language and text they originated and spread. This paper therefore aims to describe the status of common European phrasemes in B. Klaić’s Dictionary of Foreign Words, which contains valuable data on the origin of individual phrasemes, sayings, and proverbs. The Dictionary includes common European phrasemes that contain foreign proper names, foreign common nouns or foreign terms, or are translations from Latin and other languages. The Klaić’s Dictionary can serve as an important source for the study of phraseme origins, as a required starting point for a future etymological dictionary of Croatian phrasemes.

Download full text files

Export metadata

Metadaten
Author:Maja Opašić
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-388391
URL:http://hrcak.srce.hr/131492
Parent Title (Croatian):Rasprave : časopis Instituta za Hrvatski Jezik i Jezikoslovlje
Publisher:Inst.
Place of publication:Zagreb
Document Type:Article
Language:Croatian
Date of Publication (online):2016/10/20
Year of first Publication:2014
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2016/10/20
Tag:Bratoljub Klaić; Croatian language; Dictionary of Foreign Words; common European phrasemes
Bratoljub Klaić; Rječnik stranih riječi; hrvatski jezik; općeeuropski frazemi
Volume:40
Issue:2
Page Number:24
First Page:411
Last Page:434
Note:
Rights: Papers published in this journal can be used for personal or educational purposes while respecting the rights of authors and publishers.
HeBIS-PPN:40190430X
Sammlungen:Linguistik
Licence (German):License LogoDeutsches Urheberrecht