Klaićev pedagoški pokušaj u akcentologiji

Klaić’s Pedagogical Attempt in Accentology

  • Brojni naglasni "tipovi" prvi put detaljno popisani u radovima Đ. Daničića bili su povod mnogim akcentološkim radovima u XX. st. Cilj im je prije svega bio učiniti naglasnu tipologiju jednostavnijom i preglednijom te upozoriti na (ne)aktualnosti naglasnih uzoraka koji su se dugo prepisivali i prenosili u literaturi. Šireuporabno neprimjenljiva Daničićeva naglasna tipologija bila je povod i Klaićevu (1963.) pokušaju smanjenja broja tipova, i to polazeći od proklize, osvrćući se na povijest jezika i na dijalekte. Prenošenje naglaska na proklitiku zahtijeva dobro poznavanje povijesti jezika tako da se to sažimanje ne doima šire uporabljivim, no svakako otvara pitanja kojima se i danas bavimo, a to je pitanje (ne)prenošenja naglaska na proklitiku i pitanje broja uzoraka promjenljivoga naglasnoga tipa. Analizom Klaićeve naglasne tipologije, koja se nameće iz njegovih radova, želimo pokazati koliko je odmaknula od Daničićeva tipologiziranja i koliko je bliska današnjim prikazima.
  • Numerous accent "types" listed in detail for the first time in the works of Đ. Daničić motivated many works in accentology during the 20th century. Their primary aim was to render accent typology simpler and clearer and to warn about the (non)currentness of the prosodic patterns that were copied and passed on in literature for a long time. Inapplicable in a wider context, Daničić’s accent typology motivated Klaić’s (1963) attempt to reduce the number of types, starting with the shifting of stress to the proclitic, referring to the history of the language and the dialects. Due to the fact that the shift of stress to the proclitic requires a good knowledge of the history of the language, this contraction does not seem widely usable. However, it certainly raises currently relevant questions: the issue of stress shifting to the proclitic and the question of the number of patterns of the variable accentual type. By analysing Klaić’s accent typology, which arises from his work, we want to show how much it moved away from Daničić’s typology and how close it is to today’s outlines.

Download full text files

Export metadata

Metadaten
Author:Blaženka Martinović
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-388427
URL:http://hrcak.srce.hr/131494
Parent Title (Croatian):Rasprave : časopis Instituta za Hrvatski Jezik i Jezikoslovlje
Publisher:Inst.
Place of publication:Zagreb
Document Type:Article
Language:Croatian
Date of Publication (online):2016/10/20
Year of first Publication:2014
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2016/10/20
Tag:Bratoljub Klaić; accent typology; stress shifting
Bratoljub Klaić; naglasna tipologija; prokliza
Volume:40
Issue:2
Page Number:14
First Page:455
Last Page:468
Note:
Rights: Papers published in this journal can be used for personal or educational purposes while respecting the rights of authors and publishers.
HeBIS-PPN:401907066
Sammlungen:Linguistik
Licence (German):License LogoDeutsches Urheberrecht