Contribution of the participants of 4th Balkan Odonatological Meeting to the knowledge of Odonata distribution in Bosnia and Herzegovina

  • As a result of increased interest in dragonflies and close cooperation between odonatologists on the Balkan Peninsula, the Balkan Odonatological Meeting (BOOM) has been established in 2011. This report presents the results of the field trip during 4th Balkan Odonatological Meeting that was held in Bosnia and Herzegovina from 1st to 8th August 2014. With 69 surveyed localities and 496 records of 47 species, this was the most successful BOOM until now. The noteworthy results are records of several nationally rare species: Chalcolestes viridis, Coenagrion scitulum, Erythromma najas and Ceriagrion tenellum, and new populations of Cordulegaster heros, a species mentioned in the Annexes of the EU Habitats Directive. The distribution of Chalcolestes spp. in Bosnia and Herzegovina is also presented and discussed.
  • Istraživanje vilinih konjica na području zapadnog Balkana doživjelo je proteklih godina značajan napredak. Jedan od rezultata rastućeg interesa za viline konjice u regionu je i Balkanski Odonatološki sastanak ili skraćeno BOOM, utemeljen 2011. godine. Glavni cilj ovog skupa je doprinos istraživanju i zaštiti vilinih konjica Balkankog poluostrva, kao jedne od najmanje istraženih regija Evrope. Ovaj izvještaj predstavlja rezultate IV Balkanskog odonatološkog sastanka održanog u Bosni i Hercegovini od 1. do 8. avgusta 2014. godine. Sa 69 istraženih lokaliteta i 496 prikupljenih nalaza 47 vrsta, ovo je najuspješniji sastanak do sada. Prikupljeni podaci su od velikog značaja za bolje poznavanje distribucije vilinih konjica u Bosni i Hercegovini. Najznačajniji rezultat su pronalasci nekoliko rijetkih vrsta: Chalcolestes viridis, Coenagrion scitulum, Erythromma najas i Ceriagrion tenellum, kao i nove populacije vrste Cordulegaster heros, vrste zaštićene Direktivom o staništima Evropske unije. U radu su detaljnije obrađeni nalazi ovih vrsta, a dat je i pregled i analiza distribucije Chalcolestes spp. u Bosni i Hercegovini.

Download full text files

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Dejan Kulijer, Iva Miljević, Jelena Jakovljev
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-470725
Parent Title (English):International Dragonfly Fund : Report
Series (Serial Number):IDF-Report : newsletter of the International Dragonfly Fund (95)
Publisher:International Dragonfly Fund e.V.
Place of publication:Zerf, Germany
Document Type:Part of Periodical
Language:English
Year of Completion:2016
Year of first Publication:2016
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2018/10/16
Tag:Balkan Odonatological Meeting; Balkan Peninsula; Bosnia and Herzegovina; Odonata; dragonflies
Page Number:32
First Page:1
Last Page:28
Dewey Decimal Classification:5 Naturwissenschaften und Mathematik / 59 Tiere (Zoologie) / 590 Tiere (Zoologie)
Sammlungen:Sammlung Biologie / Sondersammelgebiets-Volltexte
Licence (German):License LogoDeutsches Urheberrecht