Die Relevanz paratextueller Elemente beim Übersetzungsprozess

  • Günümüzde, çevrilecek olan metnin sayfa düzeninin basıma hazır hale getirilmesinin çevirmenlerden sıkça istenmesi, çevirmenlik mesleğine olan bakış açısının değiştiğini açıkça göstermektedir. Kaynak kültürde var olan görsel bilgilerin alımlanması ve bunların erek kültüre uygun bir şekilde aktarılması gerekmektedir. Çeviri eğitiminde ‘başarılı’ bir çevirinin yalınızca sözcüklerin ve söz diziminin doğru aktarılmasıyla gerçekleşmeyeceği bilgisi edebi metinlere yönelik çözümleme yöntemini kullanarak verilebilir. Yan metinlerin değerlendirilmesi anlama sürecine katkı sağlar ve kültürel öğrenmeyi kolaylaştır. Bu bağlamda öğrencilere uyguladıkları çeviri stratejisini gerekçelendirme beceresi kazandırır. Edebi metinlerin çözümlenmesinde, yazar tarafından bilinçli kullanılan biçimsel özelliklerin ayırt edilmesi önemlidir. Bu doğrultudan yola çıkarak, bu çalışmada, çeviri sürecinde yan metinlerin önemini ortaya çıkarmaya çalışılacak ve bu bağlamda makro yapının çözümlenmesi yönteminden yararlanılacaktır. Bu nedenle "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo,-Christiane F" adlı eserin Türkçe çevirisi "Eroin,-Christiane F'in Korkunç Anıları" [Die erschreckenden Erlebnisse der Christiane F.] kullanılacaktır. Ele alınan metnin çözümlenmesi, Koller tarafından ileri sürülen “alımlayıcının farklı beklentilerini saptayan ölçütler” (2004) göz önünde bulundurarak yapılacaktır.
  • Today, publishers frequently demand the translators to prepare the page format of the texts they have translated, which indicates that the point of view towards the translational profession has changed. It is necessary for translators to perceive the visual information in the source culture and convey them to the target culture appropriately. For a 'successful' translation, transferring only the semantic and syntactic structures correctly is not sufficient and this idea can be given in translation education by the method of literary text analysis. The fact that the subsidiary texts are evaluated contributes to the comprehension process and helps target culture learning. In literary text analysis, the distinction of the author's deliberate use of stylistic features is crucial. Through this viewpoint, this study will try to reveal the importance of paratext in the translation process. In order to do this, the method of the macro structure analysis will be used in this context. To achieve the aim of the study, the Turkish translation of "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo,- Christiane F", that is "Eroin,- Christiane F'in Korkunç Anıları" [Die erschreckenden Erlebnisse der Christiane F.] will be used. The analysis of this text will be carried out by means of “the criteria identifying the different expectations of receptor”.

Download full text files

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Yelda Arkan
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-473424
ISBN:2148-1482
Parent Title (Multiple languages):Diyalog : interkulturelle Zeitschrift für Germanistik / Organ des türkischen Germanistenverbandes GERDER
Publisher:GERDER
Place of publication:Meram
Document Type:Article
Language:German
Date of Publication (online):2018/08/23
Year of first Publication:2017
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2018/08/28
GND Keyword:Übersetzung; Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo; Paratext
Volume:2017
Issue:2
Page Number:16
First Page:165
Last Page:181
HeBIS-PPN:450743373
Dewey Decimal Classification:8 Literatur / 80 Literatur, Rhetorik, Literaturwissenschaft / 800 Literatur und Rhetorik
Sammlungen:CompaRe | Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft
BDSL-Klassifikation:03.00.00 Literaturwissenschaft / BDSL-Klassifikation: 03.00.00 Literaturwissenschaft > 03.11.00 Übersetzung
Zeitschriften / Jahresberichte:Diyalog : interkulturelle Zeitschrift für Germanistik / Organ des türkischen Germanistenverbandes GERDER / Diyalog 2017/2
:urn:nbn:de:hebis:30:3-473418
Licence (German):License LogoDeutsches Urheberrecht