• search hit 36 of 302
Back to Result List

Rusizmi u Klaićevu Rječniku stranih riječi

Russianisms in Klaić’s Dictionary of Foreign Words

  • U hrvatski su jezik tijekom povijesti ulazile riječi ponajviše iz zemljopisno najbližih jezika, najčešće i službenih ili glavnih jezika nekadašnjih zajedničkih država. Nedvojbeno je velik utjecaj imao i latinski jezik jer je bio temelj nadgradnje hrvatskoga književnog i standardnog jezika te sredstvo očuvanja identiteta hrvatske nacije i hrvatskoga jezika. Ruski jezik ne pripada teritorijalno bliskim jezicima, a nema ni spomenutu vrijednost latinskoga jezika. Njegov je utjecaj na hrvatski jezik kulturološki: kroz književnost te nacionalnu i društvenu politiku. Rusizmi u hrvatski jezik ulaze tijekom triju razdoblja: 1. razdoblje ilirskoga pokreta (uz izravni utjecaj B. Šuleka), 2. razdoblje poslijeratne Jugoslavije i Sovjetskoga Saveza (sovjetizmi), 3. razdoblje nakon raspada socijalističkih država i oblikovanja demokratskih i samostalnih zemalja – Republike Hrvatske i Ruske Federacije. U posljednjemu razdoblju gotovo je dokinuta upotreba sovjetizama, no aktivirali su se drugi rusizmi. Rječnik stranih riječi Bratoljuba Klaića kulturno je dobro hrvatskoga jezika te je ujedno i pokazatelj utjecaja političkih i kulturoloških čimbenika na razvoj hrvatskoga jezika. Kroz Rječnik se tako može pratiti i sudbina rusizama u hrvatskome jeziku. Cilj je ovoga rada prikazati položaj i opis rusizama u hrvatskome jeziku kroz odabrana izdanja Rječnika.
  • Dictionary of Foreign Words by Bratoljub Klaić represents a masterpiece of Croatian lexicography. Russian foreign words, as object of our interest, are analyzed based on their entry in the Dictionary (1951 – 2012 period), and the way they are defined and determined as of the Russian origin. The conclusion is that the actuality and the treatment of facts in the Dictionary have deteriorated since 1978 edition, when Klaić sold his copyrights.

Download full text files

Export metadata

Metadaten
Author:Željka Čelić, Kristian Lewis
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-388306
URL:http://hrcak.srce.hr/131480
Parent Title (Croatian):Rasprave : časopis Instituta za Hrvatski Jezik i Jezikoslovlje
Publisher:Inst.
Place of publication:Zagreb
Document Type:Article
Language:Croatian
Date of Publication (online):2016/10/17
Year of first Publication:2014
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2016/10/17
Tag:Bratoljub Klaić; Croatian language; foreign words; russianisms; words of the Russian origin
Bratoljub Klaić; hrvatski jezik; rusizmi; strane riječi
Volume:40
Issue:2
Page Number:20
First Page:255
Last Page:274
Note:
Rights: Papers published in this journal can be used for personal or educational purposes while respecting the rights of authors and publishers.
HeBIS-PPN:401902536
Dewey Decimal Classification:4 Sprache / 49 Andere Sprachen / 490 Andere Sprachen
Sammlungen:Linguistik
Licence (German):License LogoDeutsches Urheberrecht