Vetenskaplig expertis och Nordområdets naturresurser

  • Jürgen Habermas har i sin sociologiska tolkning av den filosofiska diskursen fasthållit vid möjligheten av att i en idealisk samtalssituation nå konsensus att lägga till grund för gemensamma tillvägagångssätt och samförstånd om vad som är sant. Han har också förklarat värdet av "offentligheten" som det moderna borgerliga samhällets möjliga demokratiska plattform; en plattform som dock i stor utsträckning tagits över av resursstarka grupper som genom t.ex. tolkningshegemonier driver sitt egenintresse i en skenbart öppen offentlighet. Habermas avvisar inte Upplysningstidens modernism utan ser den som ett "oavslutat projekt" som bör utvecklas och förbättras snarare än förkastas. (Shabani, 2003, 44-50; Habermas, 1981) ...
  • The essay reflects on political pressures exerted by and on scientists and technologists acting as advisors on political and economic matters of the high north. It uses two case studies to do this. One consists in the group of scientists from several nations who engaged as advisors to their foreign offices in the process leading up tothe ratification of the Spitsbergen/Svalbard treaty in 1920. The focus is on the discourse regarding hunting, mining and nature protections on these islands. The second case is the way technologists and geological scientists were engaged in the industrialisation of the USSR. These contexts of course differ in scale and in many other ways but are similar in certain respects. The discussion is centred on the problems of technocracy which is commented based on the Frankfurt school's elaborations on the open society and differing interpretations of technological determinism. This is related further to contemporary contentions over the balance between scientific based environmental stewardship and technological management in northern raw material extraction.

Download full text files

Export metadata

Metadaten
Author:Urban Wråkberg
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-542278
DOI:https://doi.org/10.7557/13.2315
ISSN:1503-2086
Parent Title (Norwegian Bokmål):Nordlit
Publisher:Det Humanistiske Fakultet, Universitetet i Tromsø
Place of publication:Tromsø
Document Type:Article
Language:Norwegian Bokmål
Year of Completion:2012
Date of first Publication:2012/05/01
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2020/06/17
Tag:Ekspertise; Frankfurtskolen; Sovjetunionen; Svalbard; resurshistorie; sovjetisk industri; vitenskapspolitikk
Volume:16
Issue:1
Page Number:20
First Page:215
Last Page:234
Note:
Forfattere beholder copyright og gir tidsskriftet retten til første publisering samtidig som verket lisensieres med en Creative Commons Attribution 4.0 International lisens som tillater andre å dele verket, forutsatt at verkets forfatter og første publisering i tidsskriftet erkjennes.
HeBIS-PPN:467290296
Institutes:Angeschlossene und kooperierende Institutionen / Institut für Sozialforschung (IFS)
Dewey Decimal Classification:3 Sozialwissenschaften / 30 Sozialwissenschaften, Soziologie / 300 Sozialwissenschaften
Licence (German):License LogoCreative Commons - Namensnennung 4.0