Rolul simulării în medicina dentară contemporană

The simulation role in contemporary dental medicine

  • Programele computerizate au un rol indiscutabil în atingerea unor standarde ridicate în procesul educațional. Pe de altă parte acestea sunt instrumente eficiente în identificarea particularităților cazurilor clinice, evaluarea acestora în conformitate cu indicii clinico-biologici specifici. În timpul procesului didactic, simularea are un rol esenţial, ca o prefaţă la procedurile practice care formează abilităţile practice pe fiecare entitate clinică în medicina dentară.
  • The computerized programs have an unquestionable role in attaining high educational standards. Besides, they are efficient tools to identify the clinical case particularities as well as to evaluate them in accordance with the sum of clinico-biological indices specific to the clinical case. During the didactic process, the simulation has an essential role, as a preface to the practical procedures which train the practical abilities on each clinical entity in dental medicine.

Download full text files

Export metadata

Metadaten
Author:Norina Consuela Forna, Hans-Christoph Lauer
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-553233
URL:http://www.journal.adre.ro/rolul-simularii-in-medicina-dentara-contemporana-2/
ISSN:2393-1108
ISSN:2393-1531
Parent Title (English):Romanian journal of medical and dental education
Publisher:Asociaţia dentară română pentru educaţie
Place of publication:Iași
Document Type:Article
Language:Romanian
Year of Completion:2014
Year of first Publication:2014
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2020/08/26
Tag:clinico-biological indices; computerized programs; simulation
Volume:3
Page Number:5
First Page:9
Last Page:13
Note:
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
HeBIS-PPN:471037583
Institutes:Medizin / Medizin
Dewey Decimal Classification:6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 61 Medizin und Gesundheit / 610 Medizin und Gesundheit
Sammlungen:Universitätspublikationen
Licence (German):License LogoCreative Commons - Namensnennung 3.0