Anerkjennelse og menneskeverdets forankring : henimot en transnasjonal anerkjennelsespolitikk

Recognition and the grounding of human dignity – towards a transnational politics of recognition

  • Anerkjennelse spiller en nøkkelrolle for menneskeverdet innenfor Frankfurterskolens kritiske teori. Men hvorledes skal «anerkjennelse» forstås? Og hvorledes kan anerkjennelse innløse menneskeverdets universelle og egalitære fordring? Jürgen Habermas' og Axel Honneths «familiekrangel» bidrar med relevant innsikt om relasjonen mellom menneskeverd og anerkjennelse. Dette er en innsikt med affinitet til menneskeverdets normative legitimering i dagens transnasjonaliserte verden.
  • Recognition and the Grounding of Human Dignity – Towards a Transnational Politics of Recognition Recognition plays a key role in the Frankfurt School Critical Theory's approach to human dignity. Still, the question could arise as to how the notion of recognition should be understood, and how recognition may relate to the grounding of the concept of human dignity in a universal and egalitarian manner. Jürgen Habermas and Axel Honneth's «family quarrel» contributes a relevant insight into the relationship between human dignity and recognition, an insight that has affinity with the normative legitimacy of human dignity in today's transnationalised world.

Download full text files

Export metadata

Metadaten
Author:Odin Lysaker
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-554400
DOI:https://doi.org/10.5324/eip.v5i2.1773
ISSN:1890-4009
ISSN:1890-3991
Parent Title (English):Etikk i praksis = Nordic journal of applied ethics
Publisher:Tapir Academic Press
Place of publication:Trondheim
Document Type:Article
Language:Norwegian Bokmål
Year of Completion:2011
Year of first Publication:2011
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2020/08/25
Tag:Axel Honneth; Jürgen Habermas; human dignity; transnational politics of recognition
Axel Honneth; Jürgen Habermas; menneskeverd; transnasjonal anerkjennelsespolitikk
Volume:5
Issue:2
Page Number:22
First Page:101
Last Page:122
HeBIS-PPN:470983035
Institutes:Philosophie und Geschichtswissenschaften / Philosophie
Dewey Decimal Classification:1 Philosophie und Psychologie / 10 Philosophie / 100 Philosophie und Psychologie
3 Sozialwissenschaften / 30 Sozialwissenschaften, Soziologie / 300 Sozialwissenschaften
Sammlungen:Universitätspublikationen
Licence (German):License LogoCreative Commons - Namensnennung 4.0