Send mail to Author

Slavensko rječotvorje (Słowotwórstwo słowiańskie: system i tekst. Prace Komisji Słowotwórczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Seria 13. Pod redakcją Jerzego Sierociuka. Poznań: Poznańskie towarzystwo przyjaciół nauk, 2012.; Tvorba reči i njeni resursi u slovenskim jezicima. Zbornik radova sa četrnaeste međunarodne naučne konferencije Komisije za tvorbu reči pri Međunarodnom komitetu slavista. Gl. ur. Rajna Dragićević. Beograd: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2012.) (Review)

Please indicate your contact information and select, which author you want to contact. 
       ___   ______   ___   _____   _  _  
 ____   / _ \\  /_  _//  / _ \\ | __ \\ | || | || 
 |  \\  / //\ \\ `-| |,-  / //\ \\ | | \ || | || | || 
 | [] || | ___ ||  | ||  | ___ ||| |__/ || | \\_/ || 
 | __// |_|| |_||  |_||  |_|| |_|||_____//  \____// 
 |_|`-`  `-`  `-`  `-`'  `-`  `-` -----`   `---`  
 `-`                            
 


Back to frontdoor view