Send mail to Author

Slavensko rječotvorje (Słowotwórstwo słowiańskie: system i tekst. Prace Komisji Słowotwórczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Seria 13. Pod redakcją Jerzego Sierociuka. Poznań: Poznańskie towarzystwo przyjaciół nauk, 2012.; Tvorba reči i njeni resursi u slovenskim jezicima. Zbornik radova sa četrnaeste međunarodne naučne konferencije Komisije za tvorbu reči pri Međunarodnom komitetu slavista. Gl. ur. Rajna Dragićević. Beograd: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2012.) (Review)

Please indicate your contact information and select, which author you want to contact. 
 __  __   ___   ____   _____  __  __   ___  
 \ \\/ //  / _ \\  | _ \\  | ___|| \ \\/ //  / _ \\ 
 \  //  | / \ || | |_| || | ||__   \  //  | / \ || 
 / . \\  | \_/ || | . //  | ||__   / . \\  | \_/ || 
 /_//\_\\  \___//  |_|\_\\  |_____|| /_//\_\\  \___// 
 `-` --`  `---`  `-` --`  `-----`  `-` --`  `---`  
                              
 


Back to frontdoor view