Srednjovjekovni engleski prijevodi grčkih i semitskih riječi iz Ivanova evanđelja

Medieval English translations of Greek and Semitic words from the Gospel of John

  • Grčke i semitske riječi u latinskome tekstu Ivanova evanđelja izražavaju specifične biblijske pojmove, gotovo potpuno nepoznate većini engleskog stanovništva do evangelizacije tijekom sedmoga stoljeća. Cilj je ovoga istraživanja ispitati na koje su sve načine one prevedene na staroengleski i srednjoengleski jezik te objasniti razloge takva prevođenja ondje gdje je to moguće. Komparativnom metodom istražit ćemo utjecaj porijekla riječi na njihov oblik i značenje i pokušati rasvijetliti kognitivne razlike u doživljaju biblijskih pojmova među autorima prijevoda i njihovih suvremenika, do kojih je došlo uslijed relativno dugoga razdoblja proteklog između triju prijevoda.
  • Greek and Semitic words in the Latin text of the gospel of john express specific biblical terms that had been virtually unknown to most of the English population prior to the evangelization that took place in the seventh century. The aim of this paper was to research the ways in which they were translated into Old and Middle English, and discover the reasons for such a translation where possible. Using the comparative method, we attempted to examine the impact of the word origin on its form and meaning, and to reveal cognitive differences in perception of biblical concepts that occurred in the period between the source and the first target text, as well as between the two target texts.

Download full text files

Export metadata

Metadaten
Author:Lidija Štrmelj
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-387461
URL:http://hrcak.srce.hr/96839
ISSN:1331-6745
ISSN:1849-0379
Parent Title (Croatian):Rasprave : časopis Instituta za Hrvatski Jezik i Jezikoslovlje
Publisher:Inst.
Place of publication:Zagreb
Document Type:Article
Language:Croatian
Date of Publication (online):2016/10/06
Year of first Publication:2013
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2016/10/06
Tag:Aramaic; Greek; Hebrew; Latin; Middle English; Old English; loan-words; semantic change; simple and complex words; translation
aramejski; grčki; hebrejski; jednostavne i kompleksne riječi; latinski; posuđenice; prijevod; semantičke promjene; srednjoengleski; staroengleski
Volume:38
Issue:1
Page Number:27
First Page:175
Last Page:201
Note:
Rights: Papers published in this journal can be used for personal or educational purposes while respecting the rights of authors and publishers.
HeBIS-PPN:401891933
Dewey Decimal Classification:4 Sprache / 49 Andere Sprachen / 490 Andere Sprachen
Sammlungen:Linguistik
Licence (German):License LogoDeutsches Urheberrecht