Die Dichtung von Kurt Drawert als eine ständige Abrechnung mit der Epoche des Totalitarismus

Básnické dílo Kurta Drawerta jako stálé zúčtování s epochou totalitarismu

The poetry of Kurt Drawert as a constant balancing of accounts with the era of totalitarianism

  • Básnictví Kurta Drawerta je neustálé zúčtovávání s epochou totalitarismu a se zotročením člověka socialistickým státem. Spisovatel jako očitý svědek východoněmecké situace pečlivě zaznamenává skutečnosti a snaţí se představit poměry panující v DDR. Mechanismy fungování socialistického státu líčí Drawert v románu 'Spiegelland. Ein deutscher Monolog' na příkladu své vlastní rodiny. V našem příspěvku se pokoušíme důkladně ukázat translatologické problémy při reprodukci jazyka a emocí v Drawertových textech do polštiny. Naše pozorování vyplývají z naší práce na německo-polském vydání textů Kurta Drawerta ve městě Częstochowa pod názvem 'Monolog Niemca'.
  • The poetry of Kurt Drawert represents a constant balancing of accounts with the era of totalitarianism and the enslavement of the individual by the socialist state. As an eyewitness to the situation in East Germany, the writer carefully records the reality of life in the GDR. The mechanisms of the socialist state are described by Drawert in the novel 'Spiegelland. Ein deutscher Monolog', which draws on the experiences of his own family. This paper discusses the translation problems in the reproduction of language and emotions in Polish when rendering Drawert's texts. The observations are taken from my work on the German-Polish edition of Kurt Drawert's texts published in the city of Częstochowa, entitled 'Monolog Niemca'.

Download full text files

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Gizela Kurpanik-Malinowska
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-338701
URL:http://periodika.osu.cz/studiagermanistica/
ISSN:1803-408X
Parent Title (German):Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis / Studia Germanistica
Publisher:Ostravská univerzita v Ostravě
Place of publication:Ostrava
Document Type:Article
Language:German
Year of first Publication:2010
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2014/07/15
GND Keyword:Deutschlandbild <DDR>; Drawert, Kurt / Spiegelland; Totalitarismus <Motiv>
Volume:5
Issue:7
Page Number:8
First Page:31
Last Page:38
HeBIS-PPN:365652628
Dewey Decimal Classification:8 Literatur / 83 Deutsche und verwandte Literaturen / 830 Literaturen germanischer Sprachen; Deutsche Literatur
Sammlungen:Germanistik / GiNDok
BDSL-Klassifikation:19.00.00 1990 bis zur Gegenwart / BDSL-Klassifikation: 19.00.00 1990 bis zur Gegenwart >19.13.00 Zu einzelnen Autoren
Zeitschriften / Jahresberichte:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis / Studia Germanistica / Studia Germanistica 7
:urn:nbn:de:hebis:30:3-338442
Licence (German):License LogoDeutsches Urheberrecht