Entlehnungsarten aus dem Englischen anhand von Beispielen aus dem Nachrichtenmagazin "News"

Typy slovních výpůjček z angličtiny na základě příkladu ze zpravodajského časopisu "News"

Types of borrowings from English : the example of the current affairs magazine "News"

  • V němčině se můţeme setkat s různými druhy výpůjček z angličtiny. Nejčastějším druhem výpůjčky je přímá výpůjčka, která bývá převzata do němčiny beze změny významu a pravopisu (vyjma velkého písmene u podstatných jmen). Anglická slovesa, která mají v němčině v infinitivu koncovku -en a časují se, jsou zpravidla rovněţ začleņována mezi přímé výpůjčky. Zajímavé jsou pseudoanglicismy, které často způsobují u rodilých mluvčích anglického jazyka nedorozumění. U výpůjček, které nejsou sloţeny z anglických morfémů, se někdy pochybuje o jejich správném zařazení mezi výpůjčky. Tyto výrazy jsou však rovněţ součástí vlivu anglického jazyka na německý.
  • There are various types of English borrowings in the German language. The most frequent type is the direct borrowing, which is taken into German without any changes of meaning or orthography (except for the initial capital letter in nouns). English verbs, which receive the German infinitive ending -en and are declined according to the German pattern, also belong among these direct borrowings. Pseudo-loans are of great interest as they often cause misunderstandings for native speakers of the English language. It is doubtful whether borrowings that are not composed of English morphemes should be counted as borrowings at all. Nevertheless, these expressions also illustrate the impact of English on German.

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Monika Matulová
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-338732
URL:http://periodika.osu.cz/studiagermanistica/
ISSN:1803-408X
Parent Title (German):Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis / Studia Germanistica
Publisher:Ostravská univerzita v Ostravě
Place of publication:Ostrava
Document Type:Article
Language:German
Year of first Publication:2010
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2014/07/15
GND Keyword:Deutsch; Österreich; Anglizismus; Lehnwort; Scheinentlehnung; Internationalismus <Linguistik>; Lehnübersetzung
Volume:7
Page Number:9
First Page:39
Last Page:47
HeBIS-PPN:365656607
Dewey Decimal Classification:4 Sprache / 43 Deutsch, germanische Sprachen allgemein / 430 Germanische Sprachen; Deutsch
Sammlungen:Germanistik / GiNDok
Linguistik
BDSL-Klassifikation:02.00.00 Deutsche Sprachwissenschaft (in Auswahl) / BDSL-Klassifikation: 02.00.00 Deutsche Sprachwissenschaft > 02.07.00 Textwissenschaft
Linguistik-Klassifikation:Linguistik-Klassifikation: Lexikologie/Etymologie / Lexicology/Etymology
Zeitschriften / Jahresberichte:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis / Studia Germanistica / Studia Germanistica 7
Journal:urn:nbn:de:hebis:30:3-338442
Licence (German):License LogoDeutsches Urheberrecht