[Rezension zu:] "Çeviri Atölyesi / Çeviride Tuzaklar" [İnce, Ülker / Dizdar, Dilek (2017). Çeviri Atölyesi / Çeviride Tuzaklar. İstanbul: Can Sanat Yayınları. 260 Seiten. ISBN 978-975-07-3539-4]

  • Türkiye'de çevirmen yetiştiren kurumların sayısının hızla artmasına karşın, çevirmen adaylarının uygulamaya ilişkin yetkinliklerini artırmayı hedefleyen, nitelikli eserlerin çok az olması düşündürücüdür. Bunda, çeviribilimin nispeten genç bir bilim alanı olmasının yanı sıra, yabancı dil edincine öncelik verilmesinin ve çevirmen adaylarının çeviri edinçlerini çeviri yaparak geliştirecekleri yanılgısı (bkz. Hagemann/ Hönig 2011) önemli bir etkendir. Oysaki çevirmen adayının, metinleri çeviri odaklı çözümleyebilme yetisine sahip olması çok önemlidir. Yücel'in de belirttiği gibi, "Bu beceriyi ve bilinci geliştirmek için öğrencilerin, metinlerin nitelik ve işlevlerini bilmenin ötesinde bir metnin nasıl farklı biçimde çevrilebileceği becerisini kazanmaları gerekmektedir".

Download full text files

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Nilgin Tanış Polat
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-477842
URL:http://www.gerder.org.tr/diyalog/Diyalog_2017_2/12_Rezension_1_N_Tanis_Polat.pdf
ISSN:2148-1482
Parent Title (German):Diyalog : interkulturelle Zeitschrift für Germanistik / Organ des türkischen Germanistenverbandes GERDER
Publisher:GERDER
Place of publication:Meram
Document Type:Review
Language:Turkish
Date of Publication (online):2017/12/28
Year of first Publication:2017
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2018/11/05
GND Keyword:Übersetzung; Übersetzungswissenschaft
Volume:2017
Issue:2
Page Number:4
First Page:205
Last Page:208
HeBIS-PPN:43990188X
Dewey Decimal Classification:4 Sprache / 40 Sprache / 400 Sprache
8 Literatur / 83 Deutsche und verwandte Literaturen / 830 Literaturen germanischer Sprachen; Deutsche Literatur
Sammlungen:Germanistik / GiNDok
Linguistik
BDSL-Klassifikation:02.00.00 Deutsche Sprachwissenschaft (in Auswahl) / BDSL-Klassifikation: 02.00.00 Deutsche Sprachwissenschaft > 02.12.00 Deutsche Sprache im Ausland
Zeitschriften / Jahresberichte:Diyalog : interkulturelle Zeitschrift für Germanistik / Organ des türkischen Germanistenverbandes GERDER / Diyalog 2017/2
Journal:urn:nbn:de:hebis:30:3-473418
Licence (German):License LogoDeutsches Urheberrecht