Stereotype in DaF- und TRaF- Lehrwerken als Störfaktor oder Impulsgeber

Stereotypes in GFL and TFL coursebooks as disruptive or constructive influence

Yabancılar için Almanca ve Türkçe ders kitaplarında itici ve çekici olarak kalıplaşmış yargılar

  • Are stereotypes possible pillars supporting the learning of a foreign language or are they possible sources of intercultural misunderstandings? In most coursebooks, intercultural materials are embedded in teaching units. The understanding of others is closely related to the understanding of someone's own culture as well as the target culture. Only when someone is aware of the own culture, then the target culture can be understood. In foreign language learning, it plays an important role, so that the knowledge of language structures alone is not enough to use the language successfully. At the same time, it requires cultural knowledge of the target language culture. This study focuses on the effects of culture-based fossilized prejudices on foreign language learning and to show the quantity of these stereotypes in given coursebooks. A coursebook analysis reveals to what extent stereotypes can be found in the respective GFL and TFL coursebooks. A compile of given stereotypes create an overall picture of foreign cultures. To what extent this overall picture reflects the reality has been handled at the end of this study
  • Kalıplaşmış yargılar (klişe sözler) yabancı dil öğrenmeyi destekleyici unsurlar mıdır, yoksa olası yanlış anlamaların kaynağı mıdır? Çoğu yabancı dil öğretimi ders kitabında konular kültürlerarası materyallerle örülmüştür. Yabancı algısı kültür algısı ile yakından ilişkilidir. Yabancı bir kültürü anlamak ancak kendi kültürünü iyi tanımaktan geçer. Yabancı dil öğrenmek tek başına dille ilgili yapıların öğrenilmesi değildir. Yabancı dili öğrenmek için hedef dilin kültür bilgisi de gereklidir. Bu çalışma anılan kültür olguları bağlamında kalıplaşmış yargıların (klişe sözlerin) yabancı dil öğrenme üzerindeki etkilerini ve ders kitaplarında ne sıklıkta kullanıldıklarını ortaya koymayı ve incelemeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda yabancılar için Türkçe ve Almanca ders kitapları incelenmiştir. Tek tek kalıplaşmış yargılardan hareketle genel bir yabancı kültür yansıması ortaya koyulmuştur. Çalışmanın sonuç bölümünde bu genel yansımanın gerçekle ne ölçüde örtüştüğü tartışılmaktadır.

Download full text files

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Hasan Bolat, Çiğdem Kırca
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-478000
URL:http://www.gerder.org.tr/diyalog/Diyalog_2018_1/13_Stereotypen.pdf
ISSN:2148-1482
Parent Title (German):Diyalog : interkulturelle Zeitschrift für Germanistik / Organ des türkischen Germanistenverbandes GERDER
Publisher:GERDER
Place of publication:Meram
Document Type:Article
Language:German
Date of Publication (online):2018/06/30
Year of first Publication:2018
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2018/11/07
Tag:Deutsch als Fremdsprache; Türkisch als Fremdsprache
GND Keyword:Fremdsprachenlernen; Fremdsprachenunterricht; Deutsch; Türkisch; Stereotyp; Lehrmittel
Volume:2018
Issue:1
Page Number:11
First Page:172
Last Page:182
HeBIS-PPN:439967686
Dewey Decimal Classification:4 Sprache / 43 Deutsch, germanische Sprachen allgemein / 430 Germanische Sprachen; Deutsch
4 Sprache / 49 Andere Sprachen / 490 Andere Sprachen
8 Literatur / 83 Deutsche und verwandte Literaturen / 830 Literaturen germanischer Sprachen; Deutsche Literatur
Sammlungen:Germanistik / GiNDok
Linguistik
BDSL-Klassifikation:02.00.00 Deutsche Sprachwissenschaft (in Auswahl) / BDSL-Klassifikation: 02.00.00 Deutsche Sprachwissenschaft > 02.12.00 Deutsche Sprache im Ausland
Zeitschriften / Jahresberichte:Diyalog : interkulturelle Zeitschrift für Germanistik / Organ des türkischen Germanistenverbandes GERDER / Diyalog 2018/1
Journal:urn:nbn:de:hebis:30:3-473450
Licence (German):License LogoDeutsches Urheberrecht