"Das Loch in meinem Herzen könnte man mit einem einzigen Faden zunähen..." : Malik, Briefe an Franz Marc von Else Lasker-Schüler

Malik, Letters of Else Lasker-Schüler to Franz Marc

  • Else LaskerSchüler (1869-1945), among the significant expressionist woman writers, did not only suffer from being both a woman and author, but also had to struggle under difficulties of being a hebrew. In this paper, especially the letter novel titled "Der Malik : Eine Kaisergeschichte" has been handled in the light of Homi K. Bhabha's 'Third Space Theory'. In regard to this, the "Third Space", which is defined by postcolonial theoretician Homi K. Bhabha as an extra place where minorities and outcast groups can express themselves in his work "The Location of Culture", is adapted to the literary "Orient" and defined once again in Else Lasker-Schüler's novel as it was never approached and interpreted before. In this sense, this supports the relevance to analyze her mentioned works in terms of the "Third Space Theory". Else Lasker-Schüler constructed a new world for herself through literature; her works were her life and her life was her works.
  • Ekspresyonizm döneminin önemli kadın yazarlarından olan Else Lasker-Schüler (1869-1945) yaşamı boyunca hem kadın hem de yazar olmanın sıkıntılarını çekmekle kalmamış, aynı zamanda Yahudi olmanın zorluklarıyla da savaşmak zorunda kalmıştır. Bu makalede özellikle yazarın "Der Malik. Eine Kaisergeschichte" adlı mektup romanı Homi K. Bhabha’ nın tanımladığı "Üçüncü Mekan" kavramının ışığında incelenmeye çalışılmıştır. Bu kavramdan yola çıkarak Postkolonial teorisyen Homi K. Bhabha’nın "The location of culture" (Die Verortung der Kultur) (2000) adlı kitabında azınlıkların ve dışlanmış grupların kendilerini ifade edebilecekleri bir ara mekan olarak tanımladığı "3. Mekan" (Third Space), Else Lasker-Schüler'in eserindeki edebi "Doğu" ya uyarlanmış ve önceden yaklaşılmamış ve yorumlanmamış şekilde yeniden tanımlanmıştır. Bu anlamda "Üçüncü Mekan" kavramının sözü edilen eserin analizi için uygunluğunu daha da kuvvetlendirmiştir. Else Lasker-Schüler kendine edebiyat ile yeni dünya inşa etmiştir, eserleri onun yaşamı, yaşamı ise yazdıklarından oluşmaktadır.

Download full text files

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Yücel Aksan
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-479464
URL:http://www.gerder.org.tr/diyalog/Diyalog_2015_2/02_Yucel_Aksan_Maliks_Briefe.pdf
ISSN:2148-1482
Parent Title (German):Diyalog : interkulturelle Zeitschrift für Germanistik / Organ des türkischen Germanistenverbandes GERDER
Publisher:GERDER
Place of publication:Meram
Document Type:Article
Language:German
Date of Publication (online):2018/10/16
Year of first Publication:2015
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2018/10/16
Tag:Die Verortung der Kultur
Third Space Theory
GND Keyword:Lasker-Schüler, Else; Der Malik; Bhabha, Homi K.; The location of culture; Kulturtheorie
Volume:2015
Issue:2
Page Number:9
First Page:10
Last Page:18
HeBIS-PPN:439093945
Dewey Decimal Classification:8 Literatur / 80 Literatur, Rhetorik, Literaturwissenschaft / 800 Literatur und Rhetorik
8 Literatur / 83 Deutsche und verwandte Literaturen / 830 Literaturen germanischer Sprachen; Deutsche Literatur
Sammlungen:Germanistik / GiNDok
CompaRe | Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft
BDSL-Klassifikation:16.00.00 Jahrhundertwende (1880-1914) / BDSL-Klassifikation: 16.00.00 Jahrhundertwende (1880-1914) > 16.15.00 Zu einzelnen Autoren
Zeitschriften / Jahresberichte:Diyalog : interkulturelle Zeitschrift für Germanistik / Organ des türkischen Germanistenverbandes GERDER / Diyalog 2015/2
Journal:urn:nbn:de:hebis:30:3-473563
Licence (German):License LogoDeutsches Urheberrecht