Montagetechnik und ihre Funktion in Alfred Döblins Roman Berlin Alexanderplatz

The technique and function of montage in Alfred Döblin's novel 'Berlin Alexanderplatz'

Alfred Döblin'in 'Berlin Alexanderplatz' Romanında Montaj Tekniği ve İşlevi

  • This article focuses primarily on three areas: First the article deals with Alfred Döblin's concept of the novel and the function of the montage technique from his perspective. Secondly, the article draws attention to the fact that Alfred Döblin, a neurologist by profession, who later dedicated himself exclusively to his writing, used the montage technique intensively in his great city novel Berlin Alexanderplatz. The technique, which operates at different levels of language, narrative technique and plot, is demonstrated by selected examples from the novel. In each case the intention of the novelist is discussed. The article considers whether individual accumulating elements accord with the wholeness of the novel, and if so, how this interesting synthesis occurs. The final focus is on his efforts to use the montage technique to portray the big city. In the case of Berlin Alexanderplatz, this effort ultimately ends with a big city epic. In this study, we consider how Döblin used the montage technique in Berlin Alexanderplatz, which was central, and new for German literature at that time. Additionally, narrative styles and techniques as parables, paraboles, sound associations, word and rhyme repetition and relevant passages are supported by quotations from the novel.
  • Bu makale, esas itibari ile üç hususa odaklanmıştır. İlk olarak Döblin'nin roman anlayışı ve onun açısından montaj tekniğinin işlevi ele alınmıştır. İkinci olarak; esas mesleği asabiye hekimliği olan ve sonradan kendisini sadece yazarlığa adayan Alfred Döblin'nin büyük şehir romanı Berlin Alexanderplatz'da montaj tekniğini çok yoğun bir şekilde ve dil, anlatım tekniği ve olay örgüsü gibi çok farklı düzlemlerde kullandığına dikkat çekilmiştir. Roman yazarının vurgulamak istediği hususların sebepleri araştırılmak suretiyle romandan yapılan alıntılarla bütün bunlar delillendirilmiştir. Yalnız başına kullanılan montaj ögelerinin romandaki bütünlük ile bağdaşıp bağdaşmadıkları, şayet bağdaşıyorlar ise bunun nasıl gerçekleştiğinin son derece ilginç bir bireşim oluşturduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın üçüncü ağırlık noktasını, büyük şehir tasvirinde montaj tekniğini kullanma denemesi oluşturmaktadır. Berlin Alexanderplatz örneğinde bu deneme, nihayetinde bir büyük şehir epiği ile son bulur. Bu makalede; o zamanki Alman edebiyatı için de merkezi ve oldukça yeni sayılan montaj tekniğinin Döblin tarafından bu romanda kullanılması ele alınmıştır. Döblin'in, bunlara ilaveten alıntılarla bezenmiş meseller, paraboller, kelime çağrışımları, kelime ve kafiye yinelemeleri gibi anlatım araçları ve biçimlerini montaj tekniğinin vazgeçilmez unsurları olarak kullandığı etraflıca açıklanmış ve konuya uygun pasajlar romandan yapılan alıntılarla temellendirilmiştir.

Download full text files

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Mehmet Uysal, Sabit Ayan
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-479473
URL:http://www.gerder.org.tr/diyalog/Diyalog_2015_2/03_M_Uysal_Montagetechnik.pdf
ISSN:2148-1482
Parent Title (German):Diyalog : interkulturelle Zeitschrift für Germanistik / Organ des türkischen Germanistenverbandes GERDER
Publisher:GERDER
Place of publication:Meram
Document Type:Article
Language:German
Date of Publication (online):2018/10/16
Year of first Publication:2015
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2018/10/17
Tag:Montagetechnik
GND Keyword:Döblin, Alfred; Berlin Alexanderplatz; Montage <Künste>; Literatur
Volume:2015
Issue:2
Page Number:18
First Page:19
Last Page:36
HeBIS-PPN:439094070
Dewey Decimal Classification:8 Literatur / 80 Literatur, Rhetorik, Literaturwissenschaft / 800 Literatur und Rhetorik
8 Literatur / 83 Deutsche und verwandte Literaturen / 830 Literaturen germanischer Sprachen; Deutsche Literatur
Sammlungen:Germanistik / GiNDok
CompaRe | Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft
BDSL-Klassifikation:18.00.00 20. Jahrhundert (1945-1989) / BDSL-Klassifikation: 18.00.00 20. Jahrhundert (1945-1989) > 18.14.00 Zu einzelnen Autoren
Zeitschriften / Jahresberichte:Diyalog : interkulturelle Zeitschrift für Germanistik / Organ des türkischen Germanistenverbandes GERDER / Diyalog 2015/2
Journal:urn:nbn:de:hebis:30:3-473563
Licence (German):License LogoDeutsches Urheberrecht