Was die Stimme über Emotionen verraten kann : eine korpusbasierte Untersuchung zu Stimmkommentierungen in deutschen Romanen

Co může hlas prozradit o emocích : korpusový výzkum popisu hlasové variace v německých románech

What a voice can reveal about emotions : corpus research on the description of voice variations in German novels

  • Při vyjadřování emocí v ústní komunikaci hraje hlas významnou roli. Článek se zabývá otázkou, jak je hlas v souvislosti s emocemi popisován v psaných textech, a sice německých románech. Na ukázkách z německého korpusu Cosmas II je ukázáno, jaké strategie volí spisovatelé, aby čtenáři přiblížili emoce prožívané postavami románu a která slovesa a přídavná jména používají nejčastěji při znázornění emoce "hněv".
  • The voice plays an important role in expressing emotions within oral communication. This paper examines how voices are described in relation to emotions in written texts (German novels). Using extracts from the Cosmas II corpus, the author shows what strategies are chosen by writers to depict the emotions experienced by the characters, and which verbs and adjectives are most frequently used when describing the emotion of anger.

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Lenka Vaňková
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-339716
URL:http://periodika.osu.cz/studiagermanistica/
ISSN:1803-408X
Parent Title (German):Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis / Studia Germanistica
Publisher:Ostravská univerzita v Ostravě
Place of publication:Ostrava
Document Type:Article
Language:German
Year of first Publication:2011
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2014/08/13
GND Keyword:Gefühl <Motiv>; Roman; Korpus <Linguistik>; Stimme <Motiv>; Deutsch
Volume:6
Issue:8
Page Number:9
First Page:43
Last Page:51
HeBIS-PPN:366051113
Dewey Decimal Classification:8 Literatur / 83 Deutsche und verwandte Literaturen / 830 Literaturen germanischer Sprachen; Deutsche Literatur
Sammlungen:Germanistik / GiNDok
Linguistik
BDSL-Klassifikation:19.00.00 1990 bis zur Gegenwart / BDSL-Klassifikation: 19.00.00 1990 bis zur Gegenwart >19.13.00 Zu einzelnen Autoren
02.00.00 Deutsche Sprachwissenschaft (in Auswahl) / BDSL-Klassifikation: 02.00.00 Deutsche Sprachwissenschaft > 02.07.00 Textwissenschaft
Linguistik-Klassifikation:Linguistik-Klassifikation: Textlinguistik/Schriftsprache / Text linguistics
Linguistik-Klassifikation: Korpuslinguistik / Corpus linguistics
Zeitschriften / Jahresberichte:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis / Studia Germanistica / Studia Germanistica 8
:urn:nbn:de:hebis:30:3-339678
Licence (German):License LogoDeutsches Urheberrecht