Poštapalice u razgovornom bosanskom jeziku: pozicijska obilježja i funkcija poštapalica u konstrukcijskim komunikacijskim jedinicama

Poštapalice u razgovornome bošnjačkom jeziku: pozicijska obilježja i funkcija poštapalica u konstrukcijskim komunikacijskim jedinicama

  • U ovome se radu bavimo formom i funkcijom poštapalica u razgovornom bosanskom jeziku s obzirom na njihovu pozicijsku valentnost u konstrukcijskim komunikacijskim jedinicama (TCU). Poštapalice zauzimaju periferno mjesto u formalno-gramatičkim modelima i najčešće se analiziraju sa stilskog ili sociolingvističkog aspekta, pri čemu se njihova uporaba ne preporučuje, jer se smatraju obilježjem lošeg govornog stila i nepotrebnim dodatcima u govoru. Ovdje ih promatramo s aspekta njihove uporabe pri organizaciji i konstrukciji komunikacijskih cjelina i tvrdimo da su poštapalice neophodni konverzacijski elementi čija funkcija proizlazi iz elementarnih mehanizama konverzacijske razmjene definiranih u Sacks et al. (1974) – potrebe da se pri konverzaciji umanje praznine i simultani govor. Analiza obuhvaća oko 550 poštapalica izdvojenih iz korpusa (Kurtić et al. 2012) koji se sastoji od audio-vizualnog zapisa razgovora četiriju govornika bosanskog jezika (oko četiri sata snimljenog materijala). Služeći se metodološkim okvirom konverzacijske analize, opisat ćemo različite funkcije poštapalica, čime ćemo nastojati revidirati tvrdnje da su poštapalice smetnja u konverzaciji.
  • U ovome se radu bavimo formom i funkcijom poštapalica u razgovornome bošnjačkom jeziku s obzirom na njihovu pozicijsku valentnost u konstrukcijskim komunikacijskim jedinicama (TCU). Poštapalice zauzimaju rubno mjesto u formalno-gramatičkim modelima i najčešće se analiziraju sa stilskoga ili sociolingvističkoga aspekta, pri čemu se njihova uporaba ne preporučuje, jer se smatraju obilježjem lošega govornog stila i nepotrebnim dodatcima u govoru. Ovdje ih promatramo s aspekta njihove uporabe pri organizaciji i konstrukciji komunikacijskih cjelina i tvrdimo da su poštapalice nužni konverzacijski elementi čija funkcija proizlazi iz elementarnih mehanizama konverzacijske razmjene definiranih u Sacks i dr. (1974) – potrebe da se pri konverzaciji umanje praznine i simultani govor. Analiza obuhvaća oko 550 poštapalica izdvojenih iz korpusa (Kurtić i dr. 2012) koji se sastoji od audiovizualnoga zapisa razgovora četiriju govornika bošnjačkoga jezika (oko četiri sata snimljene građe). Služeći se metodološkim okvirom konverzacijske analize, opisuju se različite funkcije poštapalica, čime se nastoji revidirati tvrdnje da su poštapalice smetnja u konverzaciji.

Download full text files

Export metadata

Metadaten
Author:Emina Kurtić, Bernes Aljukić
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-387982
URL:http://hrcak.srce.hr/117889
ISSN:1331-6745
ISSN:1849-0379
Parent Title (Croatian):Rasprave : časopis Instituta za Hrvatski Jezik i Jezikoslovlje
Publisher:Inst.
Place of publication:Zagreb
Document Type:Article
Language:Bosnian
Date of Publication (online):2016/10/17
Year of first Publication:2014
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2016/10/17
Tag:TCU; pozicijska obilježja; poštapalice; spontani razgovor
TCU; pozicijska obilježja; poštapalice; spontani razgovor
Volume:39
Issue:2
Page Number:18
First Page:509
Last Page:526
Note:
Rights: Papers published in this journal can be used for personal or educational purposes while respecting the rights of authors and publishers.
HeBIS-PPN:401894282
Dewey Decimal Classification:4 Sprache / 49 Andere Sprachen / 490 Andere Sprachen
Sammlungen:Linguistik
Licence (German):License LogoDeutsches Urheberrecht