„Hermannstadt“ als literarischer Topos in der Lyrik von Frieder Schuller

  • Articolul prezintă anumite poezii din opera poetului de expresie germană din România Frieder Schuller, care au o legătură directă cu Sibiul. Frieder Schuller lucra în perioada 1975-1978 la Teatrul de Stat din Sibiu, timp în care a scris o serie de poezii anticomuniste, publicate de abia în anul 2006. În 1976 i-a fost respins un întreg volum de către cenzură. Presiunea asupra autorului s-a intensificat, astfel încât acesta a emigrat cu ajutorul lui Günter Grass. Prezentul articol doreşte să evidenţieze atât statutul oraşului Sibiu în lirica poetului, cât şi imaginea Sibiului şi, în genere, a societăţii româneşti din anii 1975-1978, zugrăvite în versurile lui Frieder Schuller.
  • The article presents a number of poems by the German poet from Romania, Frieder Schuller. Some of the lyrics describe the town of Sibiu. In the period 1975-1978 Frieder Schuller worked at the theater in Sibiu and during that time he wrote several anticommunist poems published later in 2006. In 1976 a whole volume of lyrics was rejected on censorship grounds. The pressure grew and the poet left the country with the help of Günter Grass in 1978. The present article wishes to underline both the status of Sibiu within the work of the poet and the image of Sibiu and of the society during 1975-1978 depicted in the lyrics.

Download full text files

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Delia CotârleaGND
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-653254
URL:https://uniblaga.eu/wp-content/uploads/2016/03/24.1.5.pdf
ISSN:2247-4633
ISSN:1454-5144
Parent Title (German):Germanistische Beiträge
Publisher:Lehrstuhl für Germanistik an der Lucian-Blaga-Universität Sibiu/Hermannstadt
Place of publication:Sibiu / Hermannstadt
Document Type:Article
Language:German
Year of Completion:2008
Year of first Publication:2008
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2022/01/16
Tag:Hermannstadt; Schuller, Frieder; antikommunistisch; rumäniendeutsch; subversiv
Volume:24
Page Number:8
First Page:106
Last Page:113
HeBIS-PPN:490695043
Dewey Decimal Classification:8 Literatur / 83 Deutsche und verwandte Literaturen / 830 Literaturen germanischer Sprachen; Deutsche Literatur
Sammlungen:Germanistik / GiNDok
Zeitschriften / Jahresberichte:Germanistische Beiträge / Germanistische Beiträge 24.2008
:urn:nbn:de:hebis:30:3-653186
Licence (German):License LogoDeutsches Urheberrecht