Emotionen in Comics

  • Komiksy tvoří jedineĉný textový druh. Děj je vyprávěn pomocí na sebe navazujících obrazových sekvencí, postavy promlouvají přímou řeĉí. Jedná se však o psanou podobu jazyka, která je odkázána především na verbální komunikaĉní prostředky. Příspěvek se zabývá otázkou, jaké prostředky volí autor komiksu k vyjádření emocí. Podrobněji jsou popisovány prostředky verbální, pozornost je však věnována také grafickému znázornění postav, uţití barev a symbolŧ.
  • Comics constitute a unique text type. The story is narrated through a series of consecutive picture sequences, and the characters communicate via direct speech. Nevertheless, comics use the written form of language, which relies primarily on verbal communicative means. The paper examines what means are employed by the author of the comic for the purpose of expressing emotions. A more detailed description is devoted to the verbal means; attention is also paid to the graphic depiction of characters and the use of colours and symbols.

Download full text files

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Gabriela Rykalová
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-338361
URL:http://periodika.osu.cz/studiagermanistica/
ISSN:1803-408X
Parent Title (German):Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis / Studia Germanistica
Title Additional (cze):Emoce v komiksech
Title Additional (English):Emotions in comics
Publisher:Ostravská univerzita v Ostravě
Place of publication:Ostrava
Document Type:Article
Language:German
Year of first Publication:2010
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2014/07/08
GND Keyword:Comic; Gefühl <Motiv>; Deutsch
Volume:5
Issue:6
Page Number:9
First Page:215
Last Page:223
HeBIS-PPN:450761630
Dewey Decimal Classification:8 Literatur / 83 Deutsche und verwandte Literaturen / 830 Literaturen germanischer Sprachen; Deutsche Literatur
Sammlungen:Germanistik / GiNDok
Linguistik
BDSL-Klassifikation:05.00.00 Deutsche Literaturgeschichte / BDSL-Klassifikation: 05.00.00 Deutsche Literaturgeschichte > 05.09.00 Gattungen und Formen / BDSL-Klassifikation: 05.00.00 Deutsche Literaturgeschichte > 05.09.00 Gattungen und Formen > 05.09.08 Unterhaltungsliteratur
Linguistik-Klassifikation:Linguistik-Klassifikation: Textlinguistik/Schriftsprache / Text linguistics
Linguistik-Klassifikation: Semantik / Semantics
Linguistik-Klassifikation: Graphemik / Graphemics
Zeitschriften / Jahresberichte:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis / Studia Germanistica / Studia Germanistica 6
:urn:nbn:de:hebis:30:3-335435
Licence (German):License LogoDeutsches Urheberrecht