Metalexikografische Bemühungen zur phraseografischen Beschreibungspraxis mit Deutsch

  • Articolul de faţă se înscrie într-o arie tematică generoasă a lexicografiei germane, prezentând principalele preocupări şi tendinţe ale cercetării metalexicografice moderne. Redactarea unor noi dicţionare frazeologice care să corespundă exigenţelor metodologice constituie o problemă actuală şi centrală a frazeologiei aplicate şi a lexicografiei teoretice şi practice. Problema descrierii specificului şi a contextului utilizării fondului frazeologic în dicţionare mono- sau bilingve a generat o serie de polemici şi ipoteze care au condus la descoperirea unor soluţii – nu întotdeauna viabile – pentru eficientizarea şi îmbunătăţirea dicţionarelor de acest tip. În literatura de specialitate recentă este punctată importanţa unui concept unitar, fundamentat ştiinţific şi susţinut empiric, cu aplicabilitate mare, fapt ce necesită elucidarea unor serii de probleme de abordare, prezentare şi codificare lexicografică.
  • The present article belongs to a broad thematic area of German lexicography, presenting the main preoccupations and tendencies of modern metalexicographic research. The publiccation of new phraseological dictionaries which shall come up to the methodological exigencies, is an actual and central problem of applied phraseology and of theoretical and practical lexicography. The problem of describing the specific and the context of the phraseological stock in mono- or bilingual dictionaries has generated a series of polemics and hypothesis, which led to the discovery of not always viable solutions for the improvement of dictionaries of this type, by making them more efficient. Recent specialist literature stresses the importance of a scientifically proven and empirically sustained unitary concept, that has great applicability. This demands an elucidation of a series of problems of lexicographic approach, presentation and codification.

Download full text files

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Doris SavaORCiDGND
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-653275
URL:http://uniblaga.eu/wp-content/uploads/2016/03/24.2.1.pdf
ISSN:2247-4633
ISSN:1454-5144
Parent Title (German):Germanistische Beiträge
Publisher:Lehrstuhl für Germanistik an der Lucian-Blaga-Universität Sibiu/Hermannstadt
Place of publication:Sibiu / Hermannstadt
Document Type:Article
Language:German
Year of Completion:2008
Year of first Publication:2008
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2022/01/16
Tag:Metalexikografie; moderne lexikografische Kodifizierungsverfahren; phraseologisches Wörterbuch; zweisprachige Lexikografie
dicţionar frazeologic; lexicografia bilingvă; metalexicografie; procedee lexicografice moderne
Volume:24
Page Number:28
First Page:122
Last Page:149
HeBIS-PPN:490780318
Dewey Decimal Classification:4 Sprache / 43 Deutsch, germanische Sprachen allgemein / 430 Germanische Sprachen; Deutsch
Sammlungen:Germanistik / GiNDok
Zeitschriften / Jahresberichte:Germanistische Beiträge / Germanistische Beiträge 24.2008
:urn:nbn:de:hebis:30:3-653186
Licence (German):License LogoDeutsches Urheberrecht