Zu den strukturellen Eigenschaften der deutschen Zwillingsformeln

Ke strukturním vlastnostem německých párových spojení

On the structure of the German binomial pairs

  • Předmětem článku je analýza struktury německých párových spojení (binominálních dvojic, binominálů), pro něž je příznačné ustálené pořadí členů a jeden celkovy význam. Analýza 754 párových spojení získaných z různých slovníků ukázala, že v roli jednotlivých komponentů vystupuje 11 slovních druhů, přičemž 84,88 % výrazů je spojeno spojkou (und, oder, aber, weder-noch, als, wie), zatímco u 15,12 % funguje jako spojující výraz předložka. Některá párová spojení nemají žádný spojující výraz (bergauf, bergab) nebo se objevují v podobě věty (kommt Zeit, kommt Rat). U 8,36 % párových spojení je využito aliterace. V 28,65 % je použito stejné slovo dvakrát (Jahr für Jahr). Dále se článek zabývá fonologickými, metrickými, sémantickými a pragmatickými znaky párových spojení.
  • The subject of the present paper is the structure of the German binomial pairs (binomial formations, frozen binomials, Siamese twins). They usually follow a fixed irreversible order and the pair conveys a single, total, inclusive meaning. Based on an analysis of 754 binomial formations from different dictionaries, we show that the component words come from 11 parts of speech and 84.88% of the expressions are conjoined by conjunctions (und, oder, aber, weder-noch, als, wie), while 15.12 % have a preposition as the conjunction. Some of them do not have any connector (bergauf, bergab) or appear in the form of a sentence (kommt Zeit, kommt Rat). 8.36 % of the pairs have the element of alliteration. 28.65 % employ the same word twice (Jahr für Jahr). This article also discusses phonological, metrical, semantic and pragmatic determinants of binomial ordering.

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Józef Jarosz
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-334842
URL:http://periodika.osu.cz/studiagermanistica/
ISSN:1803-408X
Parent Title (German):Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis / Studia Germanistica
Publisher:Ostravská univerzita v Ostravě
Place of publication:Ostrava
Document Type:Article
Language:German
Year of first Publication:2009
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2014/06/17
GND Keyword:Deutsch; Phraseologie; Zwillingsformel
Volume:4
Issue:4
Page Number:9
First Page:17
Last Page:25
HeBIS-PPN:365566993
Dewey Decimal Classification:4 Sprache / 43 Deutsch, germanische Sprachen allgemein / 430 Germanische Sprachen; Deutsch
Sammlungen:Germanistik / GiNDok
Linguistik
BDSL-Klassifikation:02.00.00 Deutsche Sprachwissenschaft (in Auswahl) / BDSL-Klassifikation: 02.00.00 Deutsche Sprachwissenschaft > 02.02.00 Studien
Linguistik-Klassifikation:Linguistik-Klassifikation: Lexikologie/Etymologie / Lexicology/Etymology
Linguistik-Klassifikation: Phraseologie/Idiomatik / Phraseology/Idioms
Zeitschriften / Jahresberichte:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis / Studia Germanistica / Studia Germanistica 4
:urn:nbn:de:hebis:30:3-334827
Licence (German):License LogoDeutsches Urheberrecht