Die Analyse von Gesprächen der erzählenden Literatur mit gesprächslinguistischen Mitteln : dargestellt an einem Dialog in Christoph Heins "Die Vergewaltigung" (1989)

Analýza rozhovorů v narativní literatuře pomocí metod konverzační analýzy

The analysis of dialogues in literary texts by using linguistic means

  • Článek ukazuje příklad užití určitých klíčových metod a konceptů při analýze dialogů v literárním textu. Pro analýzu byl vybrán krátký, ale dramatický dialog mezi manželským párem v povídce Christopha Heina (1989) "Die Vergewaltigung". Navrhujeme, aby analýza zahrnovala pět kroků: 1. procedurální organizace dialogu (střídání mluvčích atd.), 2. témata a způsob, jak jsou nová témata zaváděna, 3. řečové akty (ne pouze ilokuce), 4. vytváření sociální identity a sociálních vztahů mezi účastníky, 5. interaktivní modalita. Na závěr je poukázáno na rozdíly mezi dialogy v literárních textech a jejich ekvivalenty v reálném životě.
  • In this article, we provide a worked example showing certain key methods and concepts involved in the analysis of dialogues in literary texts. As the text for analysis we have chosen a short but dramatic interaction between a couple in the short story "Die Vergewaltigung" by Christoph Hein (1989). We propose five levels of analysis: 1. Procedural organization of dialogues (turn taking etc.), 2. topics and the wals in which new topics are introduced, 3. verbal acts (not only illocutions), 4. the construction of social identity and social relationships among the participants, 5. interactive modality. Finally, we discuss differences between dialogues in literary texts and their real life 'equivalents'.

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Johannes Schwitalla, Eva-Maria Thüne
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-334895
URL:http://periodika.osu.cz/studiagermanistica/
ISSN:1803-408X
Parent Title (German):Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis / Studia Germanistica
Publisher:Ostravská univerzita v Ostravě
Place of publication:Ostrava
Document Type:Article
Language:German
Year of first Publication:2009
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2014/06/17
GND Keyword:Indirekte Rede; Zitat; Konversationsanalyse; Literatur; Deutsch; Hein, Christoph
Volume:4
Issue:4
Page Number:19
First Page:45
Last Page:63
HeBIS-PPN:365568368
Dewey Decimal Classification:4 Sprache / 43 Deutsch, germanische Sprachen allgemein / 430 Germanische Sprachen; Deutsch
Sammlungen:Germanistik / GiNDok
Linguistik
BDSL-Klassifikation:02.00.00 Deutsche Sprachwissenschaft (in Auswahl) / BDSL-Klassifikation: 02.00.00 Deutsche Sprachwissenschaft > 02.10.00 Sprache im 20. Jahrhundert. Gegenwartssprache
Linguistik-Klassifikation:Linguistik-Klassifikation: Textlinguistik/Schriftsprache / Text linguistics
Linguistik-Klassifikation: Pragmalinguistik/Kommunikationsforschung / Pragmalinguistics/Communication research
Zeitschriften / Jahresberichte:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis / Studia Germanistica / Studia Germanistica 4
:urn:nbn:de:hebis:30:3-334827
Licence (German):License LogoDeutsches Urheberrecht