Liebeskummer und Eifersucht : zur Versprachlichung des Konzepts "Liebe" in deutschen Liedtexten (Populärmusik)

Hoře z lásky a žárlivost : k jazykovému vyjádření konceptu "láska" v textech německých písní (populární hudba)

Lovesickness and jealousy : on the linguistic expression of the concept "love" in German popular song texts

  • Příspěvek se zabývá jazykovým zpracováním emocionálního konceptu "láska". Jako formy jeho negativní realizace jsou na základě textů německé populární hudby zkoumány lexémy ţárlivost a láska. K prokázání toho, ţe jsou tyto lexémy součástí jazykové realizace konceptu "láska", jsou evidovány a popsány různé sémantické vztahy. Pomocí konceptu inference je kromě toho předvedeno zpracování těch emočních obsahů textu, které se vztahují k negativním aspektům lásky.
  • This paper deals with the negative verbalization of the emotional concept "love". The lexemes jealousy and lovesickness – as negative manifestations of the concept – are examined on the basis of texts from German popular songs. Various semantic relations are listed and described as evidence that these lexemes are negative components of the concept "love". The concept of inference is employed to give an account of the emotional content of texts dealing with negative aspects of love.

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Hanna Doberschütz
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-338606
URL:http://periodika.osu.cz/studiagermanistica/
ISSN:1803-408X
Parent Title (German):Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis / Studia Germanistica
Publisher:Ostravská univerzita v Ostravě
Place of publication:Ostrava
Document Type:Article
Language:German
Year of first Publication:2010
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2014/07/15
GND Keyword:Schlager; Deutsch; Unterhaltungsmusik; Liebeskummer <Motiv>; Eifersucht <Motiv>; Lied
Volume:5
Issue:7
Page Number:13
First Page:5
Last Page:17
HeBIS-PPN:365651893
Dewey Decimal Classification:4 Sprache / 43 Deutsch, germanische Sprachen allgemein / 430 Germanische Sprachen; Deutsch
Sammlungen:Germanistik / GiNDok
Linguistik
BDSL-Klassifikation:05.00.00 Deutsche Literaturgeschichte / BDSL-Klassifikation: 05.00.00 Deutsche Literaturgeschichte > 05.09.00 Gattungen und Formen / BDSL-Klassifikation: 05.00.00 Deutsche Literaturgeschichte > 05.09.00 Gattungen und Formen > 05.09.08 Unterhaltungsliteratur
Linguistik-Klassifikation:Linguistik-Klassifikation: Soziolinguistik / Sociolinguistics
Linguistik-Klassifikation: Lexikologie/Etymologie / Lexicology/Etymology
Zeitschriften / Jahresberichte:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis / Studia Germanistica / Studia Germanistica 7
:urn:nbn:de:hebis:30:3-338442
Licence (German):License LogoDeutsches Urheberrecht