Der Spracherwerb beim bilingualen Kind

Osvojování jazyků bilingvním dítětem

Language acquisition by a bilingual child

  • Osvojování jazyků bilingvním dítětem představuje stále velmi málo prozkoumané téma. V článku je na příkladu Maxe, dnes tříapůlletého chlapce, který od narození vyrůstá v dvojjazyčném prostředí, demonstrováno, jak probíhá osvojování jazyka bilingvním dítětem v konkrétních fázích, v nichž byl Maxův jazykový vývoj zachycován pomocí video a audio nahrávek, a dále vyhodnocován.
  • Language acquisition in bilingual children remains an area that has not been extensively studied. Using the example of Max, a three-and-a-half-year-old boy who has been exposed to two languages since birth, my objective is to investigate how language acquisition in a bilingual child proceeds in specific stages. His language development is being recorded using audiovisual media and then evaluated.

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Jana Krestová
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-339756
URL:http://periodika.osu.cz/studiagermanistica/
ISSN:1803-408X
Parent Title (German):Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis / Studia Germanistica
Publisher:Ostravská univerzita v Ostravě
Place of publication:Ostrava
Document Type:Article
Language:German
Year of first Publication:2011
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2014/08/14
GND Keyword:Zweisprachigkeit; Spracherwerb; Kind; Sprachwechsel
Volume:6
Issue:8
Page Number:9
First Page:81
Last Page:89
HeBIS-PPN:366059238
Dewey Decimal Classification:4 Sprache / 43 Deutsch, germanische Sprachen allgemein / 430 Germanische Sprachen; Deutsch
Sammlungen:Germanistik / GiNDok
Linguistik
BDSL-Klassifikation:02.00.00 Deutsche Sprachwissenschaft (in Auswahl) / BDSL-Klassifikation: 02.00.00 Deutsche Sprachwissenschaft > 02.02.00 Studien
Linguistik-Klassifikation:Linguistik-Klassifikation: Spracherwerb / Language acquisition
Linguistik-Klassifikation: Bilingualismus/Mehrsprachigkeit / Bilingualism/Multilingualism
Zeitschriften / Jahresberichte:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis / Studia Germanistica / Studia Germanistica 8
:urn:nbn:de:hebis:30:3-339678
Licence (German):License LogoDeutsches Urheberrecht