Ku wspólnocie posttradycyjnej. Axel Honneth jako krytyk komunitariańskiej filozofii politycznej

Towards post-traditional community. Axel Honneth as critic of communitarian philosophy of politics

  • Artykuł przedstawia podstawowe założenia filozofii komunitariańskiej i wskazuje na sprzeczności w niej występujące. Pozytywną alternatywą względem refleksji komunitarian ma być koncepcja wspólnoty post – tradycyjnej Axela Honnetha.
  • This paper addresses basic assumptions of communitarian philosophy and it points out contradictions in communitarian reflection. Article concludes that conception of Axel Honneth’s post-traditional community is positive alternative for communitarian idea of community.

Download full text files

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Ariel Modrzyk
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-560811
DOI:https://doi.org/10.14746/prt.2010.1.3
ISSN:2081-8130
Parent Title (German):Praktyka Teoretyczna
Publisher:Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Place of publication:Poznań
Document Type:Article
Language:Polish
Year of Completion:2010
Year of first Publication:2010
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2020/10/26
Tag:Honneth; Taylor; Walser; communitarianism; community; conception of the individual; liberalism; minority groups; post-traditional community
Honneth; Taylor; Walser; komunitarianizm; liberalizm; mniejszości; pojęcie jednostki; wspólnota; wspólnota postradycyjna
Volume:1
Issue:1
Page Number:14
First Page:27
Last Page:40
HeBIS-PPN:472988204
Institutes:Gesellschaftswissenschaften / Gesellschaftswissenschaften
Philosophie und Geschichtswissenschaften / Philosophie
Angeschlossene und kooperierende Institutionen / Institut für Sozialforschung (IFS)
Dewey Decimal Classification:1 Philosophie und Psychologie / 10 Philosophie / 100 Philosophie und Psychologie
3 Sozialwissenschaften / 30 Sozialwissenschaften, Soziologie / 300 Sozialwissenschaften
Sammlungen:Universitätspublikationen
Licence (German):License LogoCreative Commons - Namensnennung-Nicht kommerziell - Keine Bearbeitung 4.0