Der Streit der Königinnen im Nibelungenlied

  • În epopeea germană medievală Cântecul Nibelungilor se iscă o ceartă între cele două protagoniste, Kriemhilt şi Prünhilt, privind rangul şi statutul social al soţilor. Întrebarea care se pune este: Cine dintre cele două regine este vinovată de ceartă? În dezbaterea acestei problematici complexe se prezintă concepţiile de conduită morală şi etică de la curţile medievale germane. Kriemhilt proclamă supremaţia lui Sîfrit datorită puterii lui nemăsurate. Prin prisma evenimentelor cunoscute de Prünhilt, acesta este vasal şi implicit supus soţului ei, regele Gunther. Lămurirea statutului social al lui Sîfrit aduce cu sine înjosirea Prünhildei, ce va duce în final la moartea lui Sîfrit. Răspunsul la întrebarea iniţială, ce este de fapt o întrebare despre dreptate şi nedreptate, este unul echivoc. Dovedindu-se că soţul ei, Sîfrit, este cel mai puternic, Kriemhilt iese aparent învingătoare din această ceartă. Prünhilt este şi ea învinsă, pentru că presupusa ei dominare în patul nupţial de către Sîfrit, şi nu de către soţul său, este deacum de notorietate publică. – Disputa dintre regine are probabil rolul unei figuri de stil pentru a menţine tensiunea narativă.
  • In the epic poem The Song of the Nibelungs a dispute arises between the two queens, Kriemhilt and Prünhilt, triggered by the question of who should have precedence in accordance with their husbands’ rank. The upcoming question is: Who is guilty of the argument? Around this complex of problems, the moral and ethic concepts relevant for German medieval courts are presented. Kriemhilt claims Sîfrit’s supremacy because of his unmeasured strength, while Prünhilt considers him a low-ranking vassal of her husband, king Gunther. Trying to clarify Sîfrit’s social status, Prünhilt feels greatly distressed and humiliated. The insult finally leads to Sîfrit’s death. There is no definite answer to our question, which is in fact a question of justice and injustice. Kriemhilt is apparently the winner, as Sîfrit’s strength is proven. Prünhilt is also defeated, as Sîfrit’s (pretended) dominance over her during the wedding night has become public knowledge. – The dispute is probably a figure of speech to maintain narrative suspense.

Download full text files

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Dana Janetta DogaruGND
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-653234
URL:https://uniblaga.eu/wp-content/uploads/2016/03/24.1.3.pdf
ISSN:2247-4633
ISSN:1454-5144
Parent Title (German):Germanistische Beiträge
Publisher:Lehrstuhl für Germanistik an der Lucian-Blaga-Universität Sibiu/Hermannstadt
Place of publication:Sibiu / Hermannstadt
Document Type:Article
Language:German
Year of Completion:2008
Year of first Publication:2008
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2022/01/16
Tag:Heldenepos; Mittelhochdeutsch; Nibelungenlied; Recht und Moral im Mittelalter; Schuldfrage
Middle High German; The Song of the Nibelungs; heroic epic; right and moral in the Middle Ages; the question of guilt
Cântecul Nibelungilor; drept şi morală în evul mediu; epopee; limba mediogermană de sus; problematica vinei
Volume:24
Page Number:24
First Page:67
Last Page:90
HeBIS-PPN:490694551
Dewey Decimal Classification:8 Literatur / 83 Deutsche und verwandte Literaturen / 830 Literaturen germanischer Sprachen; Deutsche Literatur
Sammlungen:Germanistik / GiNDok
Zeitschriften / Jahresberichte:Germanistische Beiträge / Germanistische Beiträge 24.2008
:urn:nbn:de:hebis:30:3-653186
Licence (German):License LogoDeutsches Urheberrecht