„Tell me something nice“ : der Übersetzerin Flora Fröhlich – eine sentimentale Huldigung

  • Omagiul sentimental adus traducătoarei Flora Fröhlich, în casa căreia se întruneau în anii dictaturii comuniste scriitori, traducători, intelectuali din diferite sfere profesionale, studenţi şi elevi, creionează portretul unei personalităţi de excepţie. Flora Fröhlich a desfăşurat o prodigioasă activitate ca traducătoare din română în limba germană a unor prozatori români contemporani, traducerile ei permiţând cunoaşterea literaturii române de publicul din spaţiul de limbă germană. Flora Fröhlich a reuşit să coaguleze în jurul ei intelectuali marcanţi din Sibiu, casa în care locuia devenind un loc de întâlnire şi dezbateri pe teme culturale şi literare. Datorită personalităţii ei, a nivelului intelectual şi a caracterului ei a reuşit să devină formator de opinie, şi să contribuie efectiv la schimbul de idei în perioada regimului totalitar.
  • The sentimental homage brought to the translator Flora Fröhlich, in whose house writers, translators, intellectuals from different professional spheres, students and pupils all met during the communist regime, pencils the portrait of an exceptional personality. Flora Fröhlich has carried on a prodigious activity as translator from Romanian into German of some contemporary Romanian prose writers, her translations enabling the German public to find out about Romanian literature. Flora Fröhlich managed to gather around her many remarkable intellectuals from Sibiu, the house where she was living becoming thus a meeting place for cultural and literary debates. Thanks to her personality, her intellectual level and her character, she managed to become an opinion maker, and to effectively contribute to the changing of ideas during the period of the totalitarian regime.

Download full text files

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Rodica-Ofelia MicleaGND
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-653242
URL:https://uniblaga.eu/wp-content/uploads/2016/03/24.1.4.pdf
ISSN:2247-4633
ISSN:1454-5144
Parent Title (German):Germanistische Beiträge
Publisher:Lehrstuhl für Germanistik an der Lucian-Blaga-Universität Sibiu/Hermannstadt
Place of publication:Sibiu / Hermannstadt
Document Type:Article
Language:German
Year of Completion:2008
Year of first Publication:2008
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2022/01/16
Tag:Würdigung der Übersetzerin Flora Fröhlich; kreative künstlerische Innovationen und Inspirationen; literarische Begegnungen in den 70er Jahren in Hermannstadt
Volume:24
Page Number:15
First Page:91
Last Page:105
HeBIS-PPN:490694993
Dewey Decimal Classification:4 Sprache / 43 Deutsch, germanische Sprachen allgemein / 430 Germanische Sprachen; Deutsch
8 Literatur / 83 Deutsche und verwandte Literaturen / 830 Literaturen germanischer Sprachen; Deutsche Literatur
Sammlungen:Germanistik / GiNDok
Zeitschriften / Jahresberichte:Germanistische Beiträge / Germanistische Beiträge 24.2008
:urn:nbn:de:hebis:30:3-653186
Licence (German):License LogoDeutsches Urheberrecht