De Medicyn-Winckel, Of Ervaren Huys-Houder : Zijnde het III. Deel van het Vermakelyck Landt-Leven ; Onderwijsende/ hoe men binnen enbuyten de Steden heylsame Medicijnen voor de gebreken van Menschen en Beesten/ sal toe-maken en bereyden. Met een onderrichtinge, hoe uyt verscheyden Bloemen en Kruyden, nutte en wel-ruykende wateren, sal konnen uyttrecken, en distilleeren. Als mede Den Naerstigen Byen-houder

Download full text files

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Petrus Nyland
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-92035
URL:http://caliban.mpiz-koeln.mpg.de/~stueber/nyland/index.html
Parent Title (dut):Het Vermaeckelijck Landt-leven ; 3
Publisher:By de Wed. van Michiel de Groot, en Gijsbert de Groot, Boeckverkoper tusschen de twee Haerlemmer-sluysen
Place of publication:Amsterdam
Document Type:Book
Language:dut
Date of Publication (online):2006/08/22
Year of first Publication:1683
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2006/08/22
Page Number:57
HeBIS-PPN:181379422
Institutes:keine Angabe Fachbereich / Extern
Dewey Decimal Classification:5 Naturwissenschaften und Mathematik / 57 Biowissenschaften; Biologie / 570 Biowissenschaften; Biologie
Sammlungen:Sammlung Biologie / BioLib
Licence (German):License LogoDeutsches Urheberrecht