Din eğitiminde fenomenolojik yaklaşım

The phenomenological approach in religious education

  • 1890’lı yıllarda Alman filozof Edmund Husserl’in çalısmaları ile temelleri atılmıs bir bilim dalı olan fenomenoloji, dini, estetik, ahlaki ve duygusal her türlü dogrudan deneyimi analiz edip betimleyen felsefi bir yaklasımdır. Fenomenolojinin din arastırmalarında kullanılması, farklı dini bakıs açılarının oldugu gibi anlasılabilmesine, kisinin önyargılarından kurtularak diger inançları dogru ve tarafsız bir sekilde anlayabilmesine fırsat verebilecegi düsüncesine dayanır. Din egitiminde fenomenolojik yöntem, dinlerarası din ögretimi yaklasımı ile Ingiltere’de uygulama alanı bulmus ve daha sonra ortaya konulacak olan din egitimi uygulamalarına esas olusturmustur. Bu yaklasımda farklı dinlere deger veren, genel bir din olgusu anlayısına sahip bireylerin yetismesi hedeflenmektedir. Bu makalede fenomen ve fenomenoloji kavramlarına deginildikten sonra din arastırmalarında ve din egitiminde fenomenolojik yaklasımın nasıl bir iz bıraktıgının ortaya konulması amaçlanmıstır. Bu amaç çerçevesinde, Ülkemizdeki din ögretiminde çok kısmi bir fenomenolojik bir yaklasımın var oldugu, bu yöntemle sadece inanç konusunun ögretimin yapıldıgı, inanç olgusu çerçevesinde bazı Islam içi mezhep ve yorumlar ile diger dinlere ortak ögeler ön plana çıkarılarak ögretim programında yer verildigi tespit edilmistir.
  • Phenomenology, established by German philosopher Edmund Husserl’s studies in 1890’s, is a philosophical approach analyzed all religious, esthetic, ethical and emotional experiences. Using Phenomenology in religious studies based on the idea that giving the opportunity to the men more accurate and impartial understanding by isolating prejudices. Phenomenological method in religious education was applied in England by means of interreligious education approach and became the groundwork of later religious education practices. In this approach aimed to raise children having appreciating other religions and understanding of religion fact. In this article, after mentioning phenomenon and phenomenology, aimed to explain the influences of phenomenological approach on religious studies and religious education and determined that there was a very little influence of phenomenological approach on Turkey’s religious education, only the faith was the subject of curriculum in related to the method, some Islamic denominations and religions was to be presented in the curriculum by emphasizing the common points.

Download full text files

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Abdulkadir Çekin
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-278452
URL:http://web.uni-frankfurt.de/irenik/religionskultur.htm
ISSN:1434-5935
Parent Title (German):Journal of religious culture = Journal für Religionskultur
Series (Serial Number):Journal of religious culture = Journal für Religionskultur (166)
Publisher:Goethe-Univ.
Place of publication:Frankfurt am Main
Document Type:Part of Periodical
Language:Turkish
Year of Completion:2012
Year of first Publication:2012
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2013/01/14
Tag:Education; Phenomenology; Phenomenon; Religion; Religious Education
Anahtar Kelimeler; Din; Din Egitimi; Egitim; Fenomen; Fenomenoloji
Issue:166
Page Number:7
HeBIS-PPN:319213080
Institutes:Evangelische Theologie / Evangelische Theologie
Dewey Decimal Classification:2 Religion / 20 Religion / 200 Religion
Sammlungen:Universitätspublikationen
Licence (German):License LogoDeutsches Urheberrecht