Was ein Titelkopf verraten kann oder Zur Entwicklung des Titelkopfes dreier Minderheitszeitschriften

Co může prozradit záhlaví aneb K vývoji záhlaví tří časopisů německé národnostní menšiny

What a header can reveal or On the development of the headers of three German minority magazines

  • Článek poukazuje na důležitost typografických prostředků při recepci psaných textů. Na příkladu záhlaví tří časopisů vydávaných v Polsku představiteli německé menšiny demonstruje, jak se význam psaného slova může měnit v závislosti na jeho okolí a jak může být účinek na čtenáře ovlivněn barvou, velikostí a typem písma, velikostí mezer a dalšími typografickými prostředky.
  • The article points out the importance of typography in the reception of written texts. Using the example of the headers of three magazines published in Poland for the German-speaking minority, the author demonstrates how the meaning of the written word can change depending on its surroundings, and how the effect on the reader can be influenced by the colour, size and font of lettering, the size of gaps, and other typographic means.

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Daniela Pelka
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-339705
URL:http://periodika.osu.cz/studiagermanistica/
ISSN:1803-408X
Parent Title (German):Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis / Studia Germanistica
Publisher:Ostravská univerzita v Ostravě
Place of publication:Ostrava
Document Type:Article
Language:German
Year of first Publication:2011
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2014/08/13
GND Keyword:Sprachliche Minderheit; Zeitschriftentitel; Deutsch; Polen
Volume:6
Issue:8
Page Number:13
First Page:29
Last Page:41
HeBIS-PPN:366049658
Dewey Decimal Classification:4 Sprache / 43 Deutsch, germanische Sprachen allgemein / 430 Germanische Sprachen; Deutsch
Sammlungen:Germanistik / GiNDok
Linguistik
BDSL-Klassifikation:19.00.00 1990 bis zur Gegenwart / BDSL-Klassifikation: 19.00.00 1990 bis zur Gegenwart > 19.08.00 Gattungen und Formen / BDSL-Klassifikation: 19.00.00 1990 bis zur Gegenwart > 19.08.00 Gattungen und Formen > 19.08.05 Weitere Formen
02.00.00 Deutsche Sprachwissenschaft (in Auswahl) / BDSL-Klassifikation: 02.00.00 Deutsche Sprachwissenschaft > 02.12.00 Deutsche Sprache im Ausland
Linguistik-Klassifikation:Linguistik-Klassifikation: Textlinguistik/Schriftsprache / Text linguistics
Zeitschriften / Jahresberichte:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis / Studia Germanistica / Studia Germanistica 8
:urn:nbn:de:hebis:30:3-339678
Licence (German):License LogoDeutsches Urheberrecht