„Gerhard“ und „Konnerth“ – Namen sind nicht Schall und Rauch : Anmerkungen zu zwei Anthroponymen, ihren Konnotationen und zu einem Namensträger

  • Cele două nume de origine germanică, Gerhard şi Konnerth (ultimul fiind o formă derivată locală din Transilvania a numelui Konrad) sunt folosite ca paradigme pentru prezentarea interdependenţei dintre numele proprii ca şi clasă specială a substantivelor şi conotaţiile culturale ale antroponimelor. Rezultatul este o scurtă schiţă istorico-culturală pe o perioadă de studiu de peste 1000 de ani cu referinţă la persoana purtătoare a acestor nume, profesor dr. Gerhard Konnerth din Sibiu.
  • The two Germanic names Gerhard and Konnerth (the last being a local secondary form of the name Konrad in Transylvania) are used as paradigms for showing the interdependence between proper names as a special class of the substantives and the cultural connotations of anthroponyms: The result is a short cultural and historical study for a period of 1000 years with reference to the person carrying these two names, professor dr. Gerhard Konnerth in Sibiu.

Download full text files

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Heinrich J. DingeldeinGND
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-653208
URL:http://uniblaga.eu/wp-content/uploads/2016/03/24.0.1.pdf
ISSN:2247-4633
ISSN:1454-5144
Parent Title (German):Germanistische Beiträge
Publisher:Lehrstuhl für Germanistik an der Lucian-Blaga-Universität Sibiu/Hermannstadt
Place of publication:Sibiu / Hermannstadt
Document Type:Article
Language:German
Year of Completion:2008
Year of first Publication:2008
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2022/01/15
Tag:Anthroponyme; Gerhard; Konnerth; Konnotation; Konrad; Onomastik
Gerhard; Konnerth; Konrad; anthroponyms; connotation; onomastics
Gerhard; Konnerth; Konrad; antroponime; conotaţie; onomastică
Volume:24
Page Number:15
First Page:9
Last Page:23
HeBIS-PPN:490691900
Dewey Decimal Classification:3 Sozialwissenschaften / 30 Sozialwissenschaften, Soziologie / 300 Sozialwissenschaften
4 Sprache / 43 Deutsch, germanische Sprachen allgemein / 430 Germanische Sprachen; Deutsch
Sammlungen:Germanistik / GiNDok
Zeitschriften / Jahresberichte:Germanistische Beiträge / Germanistische Beiträge 24.2008
:urn:nbn:de:hebis:30:3-653186
Licence (German):License LogoDeutsches Urheberrecht