[Rezension zu:] Malá, Jiřina (2016): Texte über Filme. Stilanalysen anhand von Filmrezensionen und filmbezogenen Texten

  • The study presents stylistic textual analysis based on examples of film reviews and similar texts devoted to film as published in a variety of German magazines and newspapers or their online versions. The text basis is formed by 470 texts about films from Der Spiegel, Focus, Die Zeit, Neue Zürcher Zeitung, sueddeutsche.de. etc. and for the comparative stylistic analysis German–Czech also from e.g. iDnes.cz. [Malá, Jiřina: Texte über Filme : Stilanalysen anhand von Filmrezensionen und filmbezogenen Texten / Jiřina Malá. - Erste Ausgabe. - Brno : Filozofická Fakulta, Masarykova Univerzita, 2016. - 218 Seiten. - (Masarykova Univerzita$bFilozofická Fakulta : Opera Facultatis Philosophicae Universitatis Masarykianae ; 447) ISBN 978-80-210-8353-0]
  • Předložená studie se věnuje metodám stylistické analýzy textu. Autorka vychází z komplexní koncepce stylistiky a stylistické analýzy textu, která zahrnuje hledisko komunikativně pragmatické (funkce textu) i textově strukturní. Stylistické textové analýzy jsou provedeny na současných filmových recenzích, které se objevují v předních německy psaných printmédiích i jejich onlinových verzích. Textová báze je tvořena 470 filmovými recenzemi, především z týdeníků Der Spiegel a Focus. Ke srovnávací textově stylistické analýze, která tvoří centrum předložené studie, byly použity i filmové recenze a jiné textové útvary reflektující svět filmu (filmový esej, zpravodajství o filmovém festivalu, interview s filmovým tvůrcem) z jiných médií německy psaných (Die Zeit, Neue Zürcher Zeitung, sueddeutsche.de) i českých (např. iDnes.cz).

Download full text files

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Iva Zündorf
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-478946
URL:http://old.ff.ujep.cz/ab/index.php/de/jahrgang-11-2017
ISBN:978-3-7069-0987-7
ISBN:978-80-7561-100-0
ISSN:1802-6419
ISSN:2570-916X
Parent Title (German):Aussiger Beiträge : germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre / Katedra germanistiky FF UJEP
Publisher:Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta
Place of publication:Ústí nad Labem
Document Type:Review
Language:German
Year of Completion:2018
Year of first Publication:2017
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Contributing Corporation:Univerzita Jana Evangelisty Purkyne v Ústí nad Labem
Release Date:2018/11/27
GND Keyword:Filmkritik; Stilistik; Textanalyse
Volume:11
Page Number:2
First Page:271
Last Page:272
HeBIS-PPN:439899931
Dewey Decimal Classification:4 Sprache / 40 Sprache / 400 Sprache
7 Künste und Unterhaltung / 79 Sport, Spiele, Unterhaltung / 790 Freizeitgestaltung, darstellende Künste, Sport
8 Literatur / 83 Deutsche und verwandte Literaturen / 830 Literaturen germanischer Sprachen; Deutsche Literatur
Sammlungen:Germanistik / GiNDok
Sammlung Musik, Theater, Film / Literatur zum Film
Germanistik / GiNDok / Praesens Verlag
BDSL-Klassifikation:02.00.00 Deutsche Sprachwissenschaft (in Auswahl) / BDSL-Klassifikation: 02.00.00 Deutsche Sprachwissenschaft > 02.07.00 Textwissenschaft
Zeitschriften / Jahresberichte:Aussiger Beiträge : germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre / Katedra Germanistiky FF UJEP / Aussiger Beiträge : 11. Jahrgang
:urn:nbn:de:hebis:30:3-481124
Licence (German):License LogoDeutsches Urheberrecht