Vergleich der Ergebnisse eines Projekts mit den Selbsteinschӓtzungen der angehenden türkischen Deutschlehrer in Bezug auf die Schreibkompetenz : Beispiel Istanbul Universitӓt

Comparison of a project and self- assessment results of writing skills of German language teacher candidates : Istanbul University case

İstanbul Üniversitesi Örneğinde Aday Almanca Öğretmenlerinin Yazma Yetisine Yönelik Öz Değerlendirmeleri ile Proje Sonuçlarının Karşılaştırılması

  • Present conditions are affecting the educational process and as a result of these changes restructuring these processes is essential. There is no doubt that in teaching foreign languages in general and in particular German as a foreign language, one of the prerequisites to gain for providing a qualified German language teaching is the training of qualified and well equipped German teachers. In this context one of the substantial competences in the training process is the linguistic competence. It is aimed that at the end of their study period, German language teacher candidates should have the ability of using the German language in written and spoken area and creating models for their prospective students. Despite the new technological developments writing has not lost its importance; on the contrary, ist importance has been increasing day by day. German teacher candidates should be trained to be able to express themself written as well as verbally to respond to their students' writing needs. For this reason students who graduated from the German Language Teaching Department of Hasan Ali Yücel Faculty of Education of Istanbul University in 2013-2014 academic year were asked to evaluate their writing competence. The self assessments results of the candidate teachers are going to be compared with the results of the writing competence part of the Goethe Zertifikat C1 examination. The aim is to determine proficiency in the duration of 4 years. The results also constitute the scientific basis of curricular discussions in the field of writing courses of the German Language Teaching Department.
  • Günümüz koşulları, eğitim süreçlerini de etkileyen, onların yeniden yapılandırılmalarını gerektiren ve değişimlerin gerçekleştiği bir süreçtir. Kuşkusuz genelinde yabancı dil öğretiminde özelinde ise yabancı dil olarak Almanca öğretiminde nitelik kazandırmanın önkoşullarından biri de nitelikli Almanca öğretmenlerinin yetiştirilmesidir. Bu bağlamda Almanca öğretmen yetiştirim sürecinde aday öğretmenlere kazandırılması gereken bir çok yetinin yanı sıra vazgeçilmez yetilerden biri de dilsel yetinin kazandırılmasıdır. Almanca öğretmen adaylarının aldıkları dört yıllık eğitimin sonunda Alman dilini yazılı ve sözlü alanda öğrencilerinin dil düzeylerine göre etkin olarak kullanarak öğrencileri için model oluşturmaları hedeflenmektedir. Yeni teknolojik gelişmelere rağmen dilsel yetiler arasında yer alan yazma yetisi halen önemini yitirmemiş ve daha da önem kazanmaktadır. Almanca öğretmen adayları kendilerini sözlü olduğu kadar yazılı olarak da ifade edebilmeli ve öğrencilerin yazılı gereksinimlerine cevap verebilecek nitelikte kendini yetiştirmelidir. İşte bu nedenden dolayıdır ki İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı’ndan 2013-2014 eğitim öğretim yılında mezun olan aday öğretmenlerden Almanca yazma yetilerini değerlendirmeleri istenmiştir. Öğretmen adaylarının öz değerlendirme sonuçları Goethe Enstitüleri tarafından gerçekleştirilen Zertifikat C1 sınavının yazma bölümünden alınan sonuçlar ile karşılaştırarak dört yıllık eğitim süresinde yazma becerilerinin nasıl geliştiğine bakılacaktır.

Download full text files

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Sevinç Hatipoğlu
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-479507
URL:http://www.gerder.org.tr/diyalog/Diyalog_2015_2/05_S_Hatipoglu_Schreibkompetenz.pdf
ISSN:2148-1482
Parent Title (German):Diyalog : interkulturelle Zeitschrift für Germanistik / Organ des türkischen Germanistenverbandes GERDER
Publisher:GERDER
Place of publication:Meram
Document Type:Article
Language:German
Date of Publication (online):2018/10/17
Year of first Publication:2015
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2018/10/17
Tag:Hattie-Studie; Lernen sichtbar machen
GND Keyword:Lehrerbildung; Textproduktion; Deutschlehrer; Sprachkompetenz; Hattie, John; Visible learning
Volume:2015
Issue:2
Page Number:13
First Page:44
Last Page:56
HeBIS-PPN:439094984
Dewey Decimal Classification:4 Sprache / 43 Deutsch, germanische Sprachen allgemein / 430 Germanische Sprachen; Deutsch
8 Literatur / 83 Deutsche und verwandte Literaturen / 830 Literaturen germanischer Sprachen; Deutsche Literatur
Sammlungen:Germanistik / GiNDok
Linguistik
BDSL-Klassifikation:01.00.00 Allgemeine deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft / BDSL-Klassifikation: 01.00.00 Allgemeine deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft > 01.07.00 Germanistik im Ausland
02.00.00 Deutsche Sprachwissenschaft (in Auswahl) / BDSL-Klassifikation: 02.00.00 Deutsche Sprachwissenschaft > 02.12.00 Deutsche Sprache im Ausland
Zeitschriften / Jahresberichte:Diyalog : interkulturelle Zeitschrift für Germanistik / Organ des türkischen Germanistenverbandes GERDER / Diyalog 2015/2
Journal:urn:nbn:de:hebis:30:3-473563
Licence (German):License LogoDeutsches Urheberrecht