Die Freuden der Mehrsprachigkeit : kurze Anleitung zum Übersetzen als Lebensaufgabe ; Festliche Abschlussvorlesung des Jahrgangs 2007-2008 an der Abteilung für Angewandte Moderne Fremdsprachen, Universität Lucian Blaga Sibiu

  • Articolul discută, luând ca exemplu schiţa dramatică Bowl, Cat and Broomstick de Wallace Stevens, diferenţierea făcută de Eugene Nida între echivalenţa formală şi echivalenţa dinamică ca procedee de traducere. Greşelile de traducere arată că doar un discernământ lingvistic şi cultural deosebit îl poate ajuta pe un bun traducător să evite atât o traducere mecanică, cuvânt cu cuvânt, ca în cazul echivalenţei formale, cât şi o “înstrăinare” a originalului, ca în cazul unei echivalenţe dinamice prea generoase.
  • The essay reveals, using the example of Wallace Stevens’ dramatic sketch, Eugene Nida’s differentiation between formal and dynamic equivalence in translations. Translation errors indicate that only a very accurate linguistic and cultural discernment can help a good translator avoid both the mechanic, word-for-word translation, as in the case of formal equivalence, and the “estrangement” from the original text, as in the case of an overly generous dynamic equivalence.

Download full text files

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Laura BalomiriGND
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-653314
URL:https://uniblaga.eu/wp-content/uploads/2016/03/24.3.3.pdf
ISSN:2247-4633
ISSN:1454-5144
Parent Title (German):Germanistische Beiträge
Publisher:Lehrstuhl für Germanistik an der Lucian-Blaga-Universität Sibiu/Hermannstadt
Place of publication:Sibiu / Hermannstadt
Document Type:Article
Language:German
Year of Completion:2008
Year of first Publication:2008
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2022/01/17
Volume:24
Page Number:13
First Page:241
Last Page:253
HeBIS-PPN:49099878X
Dewey Decimal Classification:4 Sprache / 40 Sprache / 400 Sprache
4 Sprache / 43 Deutsch, germanische Sprachen allgemein / 430 Germanische Sprachen; Deutsch
8 Literatur / 80 Literatur, Rhetorik, Literaturwissenschaft / 800 Literatur und Rhetorik
8 Literatur / 83 Deutsche und verwandte Literaturen / 830 Literaturen germanischer Sprachen; Deutsche Literatur
Sammlungen:Germanistik / GiNDok
Zeitschriften / Jahresberichte:Germanistische Beiträge / Germanistische Beiträge 24.2008
:urn:nbn:de:hebis:30:3-653186
Licence (German):License LogoDeutsches Urheberrecht