Sprachlogik, Sprachgefühl und Sprachkompetenz

Language logic, language sense and language skill

Dil Mantığı, Dil Duygusu ve Dil Edinci

  • Considering the misunderstanding of the particles used as an adverb by itself in closely related languages, we will try to provide the comprehension of sense of language about this area, which is missing in German. For this purpose, opposite language pairs seeming logical and etimological proofs about language variation will be presented. Firstly, we will try to explain what the sense of language is. We believe that it is more appropriate to say 'language acquisition' which can be acquired and developed by means of activities in foreign language classes. Examples verify this. In the conclusion, some other clarifying questions follow.
  • Yakın akraba dillerde tek başına belirteç olarak kullanılan ilgeçlerin yanlış anlaşılmasından yola çıkarak, Almancada (bu alanda) eksik olan dil mantığının anlaşılmasını sağlamaya çalışacağız. Bunun için mantıklı görünen karşıt dilsel çiftler, dilsel değişimle ilgili kökenbilgisi ve kanıtlar sunulacaktır. İlk aşamada "dil duygusu" nun ne anlama gelebileceğini açıklamaya çalışacağız. Bunun yerine, yabancı dil dersinde edinilebilecek ve alıştırmayla geliştirilebilecek "dil edinci" demenin daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Örnekler bunu doğrulamaktadır. Sonuçta ise açıklayıcı diğer sorular sıralanmaktadır

Download full text files

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Otto HolzapfelORCiDGND
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-479532
URL:http://www.gerder.org.tr/diyalog/Diyalog_2015_2/07_Otto_Holzapfel_Sprachlogik.pdf
ISSN:2148-1482
Parent Title (German):Diyalog : interkulturelle Zeitschrift für Germanistik / Organ des türkischen Germanistenverbandes GERDER
Publisher:GERDER
Place of publication:Meram
Document Type:Article
Language:German
Date of Publication (online):2018/10/17
Year of first Publication:2015
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2018/10/17
GND Keyword:Sprachlogik; Sprachkompetenz; Sprachgefühl
Volume:2015
Issue:2
Page Number:17
First Page:73
Last Page:89
HeBIS-PPN:43909531X
Dewey Decimal Classification:4 Sprache / 43 Deutsch, germanische Sprachen allgemein / 430 Germanische Sprachen; Deutsch
8 Literatur / 83 Deutsche und verwandte Literaturen / 830 Literaturen germanischer Sprachen; Deutsche Literatur
Sammlungen:Germanistik / GiNDok
Linguistik
BDSL-Klassifikation:01.00.00 Allgemeine deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft / BDSL-Klassifikation: 01.00.00 Allgemeine deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft > 01.07.00 Germanistik im Ausland
02.00.00 Deutsche Sprachwissenschaft (in Auswahl) / BDSL-Klassifikation: 02.00.00 Deutsche Sprachwissenschaft > 02.12.00 Deutsche Sprache im Ausland
Zeitschriften / Jahresberichte:Diyalog : interkulturelle Zeitschrift für Germanistik / Organ des türkischen Germanistenverbandes GERDER / Diyalog 2015/2
:urn:nbn:de:hebis:30:3-473563
Licence (German):License LogoDeutsches Urheberrecht